Hovedentreprise

Når du vælger os som Hovedentreprenør sørger du selv for alle godkendelser og projektmateriale.
Som Hovedentreprenøren indgår vi kontrakter med de nødvendige underentreprenører (andre håndværksmestre) og styrer både kontrakter, økonomi, tidsplan, koordinering og byggeledelse samt sørger for, at byggeriet står færdigt til tiden, og at arbejdets kvalitet er som aftalt.
Hovedentreprisen er nok den mest anvendte entrepriseform på parcelhusområdet. Som bygherre får du en anden rolle, når du har en rådgiver til at sørge for diverse godkendelser samt stå for udarbejdelsen af projektmaterialet. Det sikrer byggeriet optimale vilkår både i forhold til prissætningen og til hovedentreprenørens arbejde efterfølgende.