I samarbejde med INGENIØRVÆRKET, Ingenirørgruppen Varde, Friis & Moltke samt Møller & Grønborg er vi blevet prækvalificeret til at afgive pris på til- og ombygning af Samsø Skole. Et spændende projekt hvor der skal skabes hjerterum, og bedre fleksibilitet i brugen af de forskellige lokaler. Samtidig er projektet vigtigt for lokalområdet, fordi sammenbygningen med Samsø Hallen på sigt skal skabe mere synregi imellem skolen og hallen. 

Vi ser frem til et godt samarbejde i processen og målet om at afgive det bedste tilbud.  

« Gå tilbage