Analysebygningen opføres i en hovedentreprise i Kærgård Plantage. Bygningen skal indeholdes testudstyr til analyse af den naturgas der kommer ind fra Nordsøen. 

Under opførelsen skal der blandet andet tages store sikkerheds hensyn af de entreprenører der arbejder på pladsen, på grund af den øget risiko der er forbundet med at arbejde i nærheden af naturgas. Herudover arbejdes der i et område med stor bevågenhed for naturbeskyttelse. 

 

« Gå tilbage