Det tidligere Udby Behandlings hjem, har siden 1968 huset borgere, som har haft brug for forskellige typer af behandlinger. I fremtiden skal stedet danne rammerne for et døgnbehandlingscenter for børn og unge fra ind-skolingsalderen og op til niende klasse. Primært teenager med forskellige psykiske diagnose får muligheden for at bo i de nyrenoverede rammer. Det nye center skal give mulighed for niveauopdelt undervisning, med hen-syntagende til børnenes individuelle behov. 

Børne-Ungehusene skal rumme 24 døgnbehandlingspladser og være arbejdsplads for op mod 100 medarbejde-re, administrationspersonale såvel som lærer og pædagoger. 

Den primær del af renoveringen sker der hvor børnene skal bo. Der skal blandt andet laves nye toilet- og bade-faciliteter. Bygningerne kommer til at fremstå som tidssvarende i forhold til botilbuddets brugere. 

Bygningerne bliver opdateret til nutidig standard, ved blandt andet at åbne flere rum op, så der skabes mere lys og luft. Der kommer nye gulve, nye døre og med nye opdaterede materialer på vægge og loft, skabes der langt bedre akustisk forhold, hvilket er et særdeles vigtigt element i relation til børnenes trivsel og velvære. Dertil installeres nyt ventilationsanlæg, for at tilgodese beboere og personale med et bedre indeklima.

 

« Gå tilbage