I NemByg har vi løbende en række lærlinge, som gennemfører deres læretid hos os. Vi bestræber os på, at danne de bedste rammer for dem og skabe et godt læringsmiljø. Derfor har et af vores mål for vores arbejdsmiljøarbejde i 2018, været at oprette et LærlingeTeam, som skal være med til at skabe et bedre sammenhold blandt vores lærlinge og styrke læringsmiljøet i deres læretid. 

Vi afholdte opstartsmøde i lærlingeTeamet den 9. november, alle vores lærlinge var engagerede i mødet og deltog aktivt i dialogen omkring lærlingeTeamet og forventningerne til det fremtidige arbejde i Teamet. 

Efter et succesfuldt opstartsmøde, fik vi en rundvisning på biografbyggeriet, hvor NemByg er totalentreprenør. Vores lærlinge Casper Eickhardt og Oliver Kaasing, gennemgik byggeriet nøje, så alle de øvrige lærlinge fik et indblik i den opfattende byggeproces.

« Gå tilbage