Byggeriet af Biografcenter Esbjerg, der bygges på søjler hen over parkeringspladsen (det tidligere baneområde) og rampen til BROEN’s parkeringstag er en kompliceret byggeopgave, der på flere måder vil gribe forstyrrende ind i de omkringliggende omgivelser.

Derfor vil vi her på siden løbende informere om byggeriets fremdrift og indvirkning på omgivelserne.

 

En af de største udfordringer er at holde rampen til BROEN’s parkeringstag åben i hele byggeperioden, idet det vil skabe store trafikale problemer, hvis BROEN’s kunder skulle finde alternative parkeringsmuligheder.

Denne udfordring betyder, at den del af biografen der bygges hen over rampen bygges om natten.

 

En anden stor udfordring er, at bygningens placering imellem baneområdet og Exnersgade betyder, at montagen af betonelementerne kun kan foretages med kranen holdende i Exnersgade. Dette vil spærre gaden i en periode på ca. 14 uger.

 

Den overordnede tidsplan der kan inddeles i tre faser ser således ud.

1. Frem til ultimo marts udføres jordarbejder og støbning af fundamenter.

2. Medio april til primo juli monteres betonelementerne.

3. Fra medio juli udføres tagdækning og isætning af vinduer hvorefter de indvendige arbejder igangsættes.

 

Natarbejderne, der primært vil finde sted i ca. en tredjedel af tiden i fase 2, vil som hovedregel ske i tidsrummet fra kl. 03.00 - 07.00.

Herunder vil vi løbende orientere om i hvilke nætter der arbejdes, således at der op til hver weekend oplyses om den kommende uges berørte nætter.

 

Ved eventuelle spørgsmål kan byggeledelsen kontaktes på tlf. 2779 9290 på hverdage imellem kl. 08.00 og 15.00 (eventuelt på sms).

 

Planlagt natarbejde:

I uge 26 foretages der montage af betonelementer om natten i tidsrummet:

Tirsdag den 26. juni, fra kl. 03.00 til kl. 07.00

Torsdag den 28. juni fra kl. 04.00 til kl. 07.00 - vil der blive udstøbt betondæk.

 

Herefter er betonelementmontagen slut, og der vil herefter ikke blive arbejdet om natten i et godt stykke tid.

Vi takker for jeres tålmodighed, og beklager endnu en gang de gener natarbejdet har medført.

 

 Billede fra webcam i uge 25