Arbejdsmiljøpolitik

Vi arbejder hele tiden på at udvikle et arbejdsmiljø hvor ingen af vores medarbejdere bliver udsat for unødvendig påvirkning hverken fysisk eller psykisk. 

Vi vil igennem vores årshjul planlægge arbejdsmiljøarbejdet for året. Sammen med møderne i vores arbejdsmiljøorganisation skal det danne fundamentet for den konstante udvikling af arbejdsmiljøet i NemByg.

Vi vil igennem instruktion, oplæring og uddannelse sikre at vores medarbejdere har de bedste forudsætninger for at løse dagligdagens opgaver. 

Vi vil sikre ordentlige arbejdsforhold for vores ansatte, med ryddelighed, orden og et højt sikkerhedsniveau på vores byggepladser, ved at føre løbende kontrol og stille krav til vores samarbejdspartnere om, at de også skal yde en indsats, for at sikre gode arbejdsforhold på vores byggepladser. 

Vi vil igennem en digital platform sikre at formidlingen af vores arbejdsmiljødokumenter er let tilgængelig for alle vores ansatte. 

Med konstant fokus, involvering og med den rette indstilling, kan vi sammen skabe den motivation der skal til, for at sikre en god arbejdsmiljøkultur i NemByg. 

Godt arbejdsmiljø giver gladere medarbejdere, bedre sammenhold, bedre indtjening og gode arbejdsdage for alle.

 

Arbejdsmiljøorganisationen i NemByg A/S

 

Det digitale arbejdsmiljø

Et af de fokuspunkter vi har arbejdet målrettet med, er det digitale arbejdsmiljø. 

For os er det vigtigt, at informationer omkring arbejdsmiljø er nemt at finde og tilgængeligt overalt for vores medarbejdere, derfor har vi fået lavet en digital arbejdsmiljømappe, som bruges til at håndterer eksempelvis sikkerhedsdatablade, brugsanvisninger på maskiner, invitationer til arrangementer, personalehåndbog, APV’er o.lign. Den digitale arbejdsmiljømappe kan tilgås fra mobile enheder, som en net app eller via en PC. Ved at bruge den digitale arbejdsmiljømappe, får vi nemmere ved at implementerer og udbrede budskabet om arbejdsmiljø og sikkerhed. 

 

Vores samarbejdspartnere på arbejdsmiljøområdet er: