Arbejdsmiljø er i dag blevet en stor og vigtig del af byggeriet. Som virksomhed har vi et stort ansvar for at arbejdsmiljøet er godt, så vores medarbejdere får de bedste forudsætninger for at passe på sig selv og hinanden. 

I NemByg arbejder vi målrettet med vores arbejdsmiljø, for at sikre de bedste arbejdsvilkår for alle vores medarbejdere.  Der bliver årligt afholdt to møder i arbejdsmiljøorganisationen. Møderne er placeret halvårligt i august og februar og formålet med møderne er at få fastsat de fokuspunkter der skal være, indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed. Planen gælder i 6 måneder, hvorefter der evalueres på de fastsatte fokuspunkter, og nye fokuspunkter planlægges. 

Herudover afholdes der årligt et arbejdsmiljø arrangement, som har fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for alle virksomhedens medarbejdere. 

Arrangementet afholdes i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus, BAM-BUS.

Arbejdet i NemBygs arbejdsmiljøorganisation følger til en hver tid Arbejdstilsynets vejledninger for området. 

NemBygs arbejdsmiljørepræsentanter er valgt for en periode på to år af gangen. Valg af nye arbejdsmiljørepræsentanter afholdes som udgangspunkt i forbindelse med arbejdsmiljødagen hvert 2. år. 

 

Arbejdsmiljøorganisationen i NemByg A/S

 

Det digitale arbejdsmiljø

Et af de fokuspunkter vi har arbejdet målrettet med, er det digitale arbejdsmiljø. 

For os er det vigtigt, at informationer omkring arbejdsmiljø er nemt at finde og tilgængeligt overalt for vores medarbejdere, derfor har vi fået lavet en digital arbejdsmiljømappe, som bruges til at håndterer eksempelvis sikkerhedsdatablade, brugsanvisninger på maskiner, invitationer til arrangementer, personalehåndbog, APV’er o.lign. Den digitale arbejdsmiljømappe kan tilgås fra mobile enheder, som en net app eller via en PC. Ved at bruge den digitale arbejdsmiljømappe, får vi nemmere ved at implementerer og udbrede budskabet om arbejdsmiljø og sikkerhed. 

 

Vores samarbejdspartnere på arbejdsmiljøområdet er: