Arbejdsmiljø er i dag blevet en stor og vigtig del af byggeriet. Som virksomhed har vi et stort ansvar for at arbejdsmiljøet er godt, så vores medarbejdere får de bedste forudsætninger for at passe på sig selv og hinanden. 

I NemByg A/S arbejder vi målrettede med vores arbejdsmiljø. Vores arbejdsmiljøorganisation finder frem til de fokuspunkter der skal være, indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed. Planen gælder i 6 måneder, hvorefter der evalueres på de fastsatte fokuspunkter, og nye fokuspunkter planlægges. 

 

NemByg A/S's arbejdsmiljøorganisation

 

Det digitale arbejdsmiljø

Et af de fokuspunkter vi har arbejdet målrettet med, er det digitale arbejdsmiljø. 

For os er det vigtigt, at informationer omkring arbejdsmiljø er nemt at finde og tilgængeligt overalt for vores medarbejdere, derfor har vi fået lavet en digital arbejdsmiljømappe, som bruges til at håndterer eksempelvis sikkerhedsdatablade, brugsanvisninger på maskiner, invitationer til arrangementer, personalehåndbog, APV’er o.lign. Den digitale arbejdsmiljømappe kan tilgås fra mobile enheder, som en app eller via en PC. Ved at bruge den digitale arbejdsmiljømappe, får vi nemmere ved at implementerer og udbrede budskabet om arbejdsmiljø og sikkerhed. 

 

Som stærke samarbejdspartnere inden for arbejdsmiljø, arbejder vi tæt sammen med Arbejdsmiljøhuset og BAM-BUS.