Whistleblowerordning

 

Alle private virksomheder mellem 50 og 249 medarbejdere skal pr. 17. december 2023 have en whistleblower ordning.

Vi har etableret en ordning i samarbejde med MT Højgaard Holding A/S, som vi er en del af.

 

Hvem kan indberette?

Medarbejdere, eller tidligere medarbejdere kan indberette til whistleblowerordning.

Samarbejdspartnere og ansatte ved faste samarbejdspartnere til Koncernen kan også foretage indberetning til whistleblowerordningen.
Det gælder fx i forhold til leverandører og underleverandører. Der kan dog ikke indberettes om interne forhold hos samarbejdspartneren.
Ordningen gælder uanset geografisk lokation.

Hvad gør jeg hvis jeg får brug for ordningen?

Klik på linket og følg vejledningen på hjemmesiden.
Alle oplysninger og indberetninger bliver behandlet i fuld fortrolighed, efter regler og lovgivning omkring GDPR.

Hvad kan jeg indberette?

  • Kriminelle forhold, det vil sige bl.a. overtrædelser af straffeloven. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis man opdager eller får mistanke om tyveri, over- eller underfakturering, svindel, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk, hvidvask eller lignende
  • Overtrædelser af interne retningslinjer om gaver, tjenesterejser mv.
  • Forhold vedrørende regnskabsføring, den interne kontrol og korruption
  • Forhold vedrørende alvorlige brud på arbejdssikkerheden
  • Forhold vedrørende miljøforurening
  • Forhold, der kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv og/eller helbred, fx vold, trusler om vold eller seksuelle overgreb rettet mod en medarbejder
  • Brud på menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder løn- og ansættelsesforhold i strid med fx sociale klausuler, internationale konventioner mv.
  • Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter, fx grov mobning.

Det er også muligt at indberette en række andre forhold. Du kan læse mere om det ved at klikke på linket og læse under punktet: Hvad kan indberettes?

Whistleblowerordning

Læs mere om whistleblowerordningen og foretag indberetning her