arrow

Socialt ansvar er en del af vores DNA

 

I NemByg A/S er det vigtigt, at vi bidrager til samfundet ved at tage del i sociale indsatser, hvor vi kan gøre en forskel.
Det er en del af vores DNA, hvor det ligger forankret i vores filosofi om at skabe GODE OPLEVELSER MED BYGGERI, og hvor de menneskelige og sociale aspekter i dagligdag vægter lige så tungt som indtjening og tilfredse kunder.

Vores CSR-indsats omfatter blandt andet lokale projekter for socialt udsatte og ikke mindst arbejdet med vores mange lærlinge i vores lærlingeteam. For os er det vigtigt, at det arbejde vi gør med vores indsatser, er med til at bidrage til vores samfund med et positivt resultat. I NemByg er vi socialt ansvarlige på flere niveauer i organisationen.

Fra Krig i Syrien til Byggeplads i Danmark

 

Jwan Abdul-Hannan er en af vores voksenlærlinge. Han kom til Danmark som flygtning fra krigen i Syrien. Jwan startede som arbejdsmand, men hans læringslyst og gå-på-mod gjorde at vi som virksomhed gav ham muligheden for at blive lærling hos os.
Samarbejde med det lokale jobcenter og IGU-ordningen var årsagen til, at vi fandt et match med Jwan.

 

Parat til arbejdsmarkedet

 

Vi har haft flere forskellige forløb i vores arbejde med de lokale indsatser. Vindmøllen i Esbjerg som er et tilbud til unge mennesker, som har brug for sparring og træning for at komme ud på arbejdsmarkedet. Projektet blev iværksat i 2020 og har i alt haft 183, unge igennem, hvoraf halvdelen af dem nu er i arbejde.

Det succesrige projekt vandt i 2023 Kronprinseparrets Sociale Stjernedryspris.

Fremtidens håndværkere bliver også uddannet i NemByg

 

Vores lærtlingeteam har til formål at skabe stærke sociale relationer og bidrage til, at vores unge lærlinge fastholdes til gennemføre deres uddannelse.
Vi er stolte af, at vi hvert år er med til at uddanne nye og dygtige håndværkere, som i fremtiden skal bidrag til det danske arbejdsmarked. Vi bruger vores lærlingeteam til at understøtte deres faglige læring, gennem virksomhedsbesøg, oplæg fra leverandører og andre oplægsholdere.
Vi tror på, at social tilknytning til virksomheden gør det nemmere for de unge mennesker at stå op om morgnen og giver dem lysten til at være ansvarlige overfor os og deres kollegaer, fordi vi er det overfor dem.
Vi har løbende cirka 20 lærlinge ud af i alt 100 medarbejdere.
Vores målrettede lærlingeindsats blev belønnet med DI pris som Årets Læreplads i 2023.

Fra Drengedrømme til virkelighed

 

Som mentorvirksomhed for ”Mind your own Business” er vi med til at skabe motivation og vilje for unge drenge, som kommer fra udsatte boligområder. Drengene får mulighed for at skabe deres egne mikrovirksomheder helt fra produktudvikling til produktion. Som mentor virksomhed bidrager vi sammen med venturepiloterne fra civilsamfundet til at drengene lærer at tage ansvar og drive en virksomhed.

Når vi åbner dørene for drengene, så er vi med til at give dem tillid til det danske arbejdsmarked og vi viser dem respekt og anerkendelse for deres gå-på-mod og viljen til at ville.