Fra onsdag til lørdag i sidste uge var de grønne ryttere fra Nem Byg

Cycling, at finde på de kuperede veje i Harzen. Vi har haft nogle forrygende dage, hvor vi har fået cyklet knap 400 km.

Torsdag var der indlagt den obligatoriske "kongeetape", hvor vi cyklede 135 km med 3000 højdemeter. En tur med en del stigninger og hvor vi sluttede af med bestigning af Bloksbjerg eller Brocken, som er det højeste bjerg i Harzen med en højde på

1142 meter og udenfor cykelkredse nok mest kendt for der vi sender heksene hen til Midsommer fortæller holdkaptajn Lars Bülow. Harzen giver med sine meget kuperede veje optimale forhold for cyklister. Vi kom ud for stigninger helt op til 22%, så ikke så underligt at Harzen også er kendt under navnet de nordtyske alper. Til trods for de lange dage på cyklen har der også været tid til socialt samvær "after cycling" som vi kalder det, hvilket vi prioriterer meget højt i Nem Byg Cycling.

På turen deltog tolv ryttere og for uden Jesper Holm Nielsen, Anders Nielsen

og Mogens Espensen fra Nem Byg var holdet repræsenteret af:

Jørgen Weide - Weide Diamantværktøj

Michael Jensen - Ingeniør'ne

Lars Kaus - SEPE

Kim Skousboe - Det Faglige Hus

Claus Pedersen - Sønderjysk Forsikring

Lars Henry Andersen - Forhv. Rektor Rybners

Peter Wind - DS Stålprofil

Ivan Trier Lilleøre-Nielsen - Jobcenter Esbjerg

Lars Bülow - Holdkaptajn Nem Byg Cycling 

 

Det er nu anden gang vi er i Harzen og turen er allerede gået hen og blevet

vores faste forårsklassiker fortæller Lars Bülow. Næste teamtur er allerede planlagt. Til august går turen igen til et nyt sted, da holdet skal til Stelvio i Italien og bl.a. køre ruten for det klassiske motionscykelløb "Granfondo Stelvio" en etape på 151 km med over 4000 højde meter.    

 

Fakta: Nem Byg Cycling er et lokalt firma netværkshold, stiftet i 2015

omkring entreprenørselskabet Nem Byg A/S Holdet har ca. 30 aktive ryttere, som består af medarbejdere, kunder, leverandører og venner.

Vi har i dag budt velkommen til endnu en praktikant. Rasmus Vad Christensen, er under uddannelse til byggetekniker og skal være i praktik frem til juni 2019. 
Rasmus skal i sin praktikperiode blandt andet beskæftige sig med byggeriet ved Energien i Skads/Andrup. 

Velkommen på holdet Rasmus.

Analysebygningen opføres i en hovedentreprise i Kærgård Plantage. Bygningen skal indeholdes testudstyr til analyse af den naturgas der kommer ind fra Nordsøen. 

Under opførelsen skal der blandet andet tages store sikkerheds hensyn af de entreprenører der arbejder på pladsen, på grund af den øget risiko der er forbundet med at arbejde i nærheden af naturgas. Herudover arbejdes der i et område med stor bevågenhed for naturbeskyttelse. 

 

I Skads/Andrup opføres et multicenter, som skal danne rammerne om de lokale fritidsaktviteter. Energien skal indeholde blandt andet faciliteter til både gymnastik, spinning og squash, samt en række lokaler som kan understøtte det frivillige arbejde i lokalområdet.

 

Energien udføres i hovedentreprise.

Det er med stor fornøjelse af vi, i dag har budt Morten Vigtoft Andersen velkommen i NemByg A/S. 

Morten er under uddannelse til konstruktør, og skal i de næste 6 måneder være i praktik i NemByg. 

 

NemByg A/S har i de seneste fem år befundet sig i kraftig vækst og styrker nu fundamentet ved at invitere Esbjerg Brygge Invest A/S inden for som medejer med 49 procent af aktierne i virksomheden. De to hidtidige ejere, Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen, vil ligeligt eje de øvrige aktier og fortsætter begge i deres nuværende stillinger i virksomheden.

Jørgen Mathiasen overtog i 2006 sin fars tømrerfirma ved et generationsskifte, og Jesper Holm Nielsen kom til som projektchef og medejer 1. januar 2013 efter mange års ansættelse  i MT Højgaard. Siden er byggevirksomheden vokset fra 12 til nu 90 medarbejdere. 

- Vi har trods udsving i konjunkturerne og betydelig vækst formået at have en god indtjening. Nu styrker vi grundlaget for fortsat vækst og står bedre rustet, hvis vi løber ind i mere ustabile perioder, ved at tage en ekstern investor ind i virksomheden. I Esbjerg Brygge Invest har vi fundet en partner, der både økonomisk og værdimæssigt er solidt funderet, og som med sin bredt sammensatte ejerkreds af erfarne jyske erhvervsfolk vil øge vores kontaktflade yderligere, siger Jesper Holm Nielsen.

Veldrevet og dygtigt ledet

NemByg A/S er den sjette investering for Esbjerg Brygge Invest A/S siden etableringen for godt et år siden. Investeringsstrategien er ikke målrettet enkelte brancher, men baserer sig på, at der er god kemi med ledelsen, og at der et klart forretningsgrundlag med fortsatte udviklingsmuligheder.

- Vi investerer i veldrevne virksomheder og dygtige mennesker, og NemByg opfylder begge kriterier. Ledelsen har meget fokus på at holde de faste omkostninger nede, hvilket gør det nemmere at skalere virksomheden i gode tider og modsat gribe ind, hvis konjunkturerne vender. Vi ønsker at være med til at videreudvikle virksomheden, så det bliver muligt at påtage sig endnu større projekter og bane vejen for vedvarende lønsom vækst, siger direktør Kent Ernst Hansen, Esbjerg Brygge Invest A/S.

Styring i vanskelig branche

Kent Ernst Hansen fremhæver NemBygs ledelse for evnen til at styre projekter med sikker hånd og hele tiden være i kontrol i en vanskelig branche. De to hidtidige ejere styrkede 1. august ledelsen ved at hente en erfaren mand fra byggebranchen, Karsten Larsen, ind som administrerende direktør.       

Medejerskabet af NemByg A/S er den hidtil største enkeltinvestering i Esbjerg Brygge Invest A/S, og investeringsselskabet kommer til at beklæde to pladser i den nye, professionelle bestyrelse. Kent Ernst Hansen indtræder straks, og endnu et medlem udpeges snarest.

NemByg A/S udfører frem til april 2019 Biografcenter Esbjerg ved BROEN Shopping, en totalentreprise til ca. 100 mio. kr. Målet er at indgå i lignende og endnu større projekter i fremtiden.

Ordrebeholdningen rækker langt ind i 2019 og er på et tilfredsstillende højt niveau.

 

Yderligere informationer:

Projektchef og medejer af NemByg A/S Jesper Holm Nielsen, mobil 22 49 60 35

Projektchef og medejer af NemByg A/S Jørgen Mathiasen, mobil 22 49 60 30

Direktør i Esbjerg Brygge Invest A/S Kent Ernst Hansen, mobil 27 10 34 39

 

Fakta om Esbjerg Brygge Invest A/S

Stiftet i efteråret 2017 af en kreds af jyske erhvervsfolk, der bl.a. omfatter : Henning G. Kruse (Esbjerg Oilfield Services A/S og Esvagt A/S), Claus Tygesen, Tønder (Tygesen Company, Tønder), Poul Sand, Herning (Poul Sand A/S), Lars G. Pedersen, Ikast (Danspin A/S og Kvist Møbler A/S), Niels Arne Hounisen, Esbjerg (fiskeskipper) og Peter Kirk Larsen, Esbjerg (direktør og partner i Kirk Larsen & Ascanius). Ejerandelene i virksomheder kan variere, og investeringerne er som udgangspunkt langsigtede, for eksempel ved salg, generationsskifte eller turnaround. 

 

Det er med stor fornøjelse, at vi har ansat Per Kierkegaard i en stilling som projektleder, hos NemByg A/S. Per har med sine godt 30 års erfaring, indgående kendskab til byggeriets mange facetter. 

Vi ønsker Per velkommen på holdet i NemByg A/S

Så kom kontrakten i hus. NemByg A/S udføre til- og ombygningen på Sct. Michael Skole i Kolding. Skolen er en katolsk privatskole som rummer 543 elever. På den eksisterende bygning etableres der ny 1. sal, med nyt elevartortårn og ny administartions afdeling. Herudover udføres der renovering af eksistrende klasselokaler, og skolens nuværende legeområde renoveres. Det samlede byggeareal er ca. 2000 m2 hvoraf de 1300 m2 er renovering og 700 m2 nybygning. 

Byggeperioden er fra juli 2018 frem til juni 2019. 

 

Ny administrerende direktør skal føre NemByg A/S op i en højere liga

En af Esbjerg-områdets største byggevirksomheder, NemByg A/S, har ansat en ny administrerende direktør til at videreføre de senere års betydelige vækst. Valget af faldet på Karsten Larsen, der har mange års erfaring som leverandør til byggebranchen, senest i fem år som trælastdirektør for Stark Ribe.

De to ejere, Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen, bliver dermed frigjort til andre vigtige opgaver i NemByg A/S. 

 

Se vedhæftede pressemeddelelse.