Fredag d. 26 august, blev der afholdt rejsegilde på vores totalentreprisesag, MAGION, i Grindsted.

Byggeriet går efter planen, bygherre og underentreprenører er godt tilfredse med fremdriften. Vi ser frem til et fortsat godt byggeforløb. 

 

I dag er vi flyttet i vores nye domicil på Øresundsvej.

Efter knap 16 år på vores kontor i Tjæreborg og 10 år i de grønne skurvogne blev pladsen for trang og nye lokaler skulle til.

 

Vi er utrolig stolte af vores nye omgivelser, -så læg vejen forbi til en kop kaffe, så giver med glæde en rundvisning.  

Esbjerg-områdets førende entreprenørvirksomhed, NemByg A/S, skifter ejer. Den 1. juli overtager entreprenørvirksomheden, Enemærke & Petersen a/s, 60 procent af aktierne, og ved udgangen af 2024 vil selskabet være eneejer af NemByg.

De hidtidige ejere af NemByg, Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen, samt Brygge Partners I A/S reducerer deres ejerandele ligeligt for at give plads til den nye hovedaktionær. Jørgen Mathiasen er anden generation i det oprindelige håndværkerfirma, og Jesper Holm Nielsen kom til som medejer 1. januar 2013. Virksomheden har siden da været kendetegnet ved kraftig vækst. 

NemByg fortsætter som en selvstændig forretningsenhed under samme navn og ledelse. 

I fremtiden bliver Jesper Holm Nielsen administrerende direktør i NemByg, Jørgen Mathiasen fortsætter som projektchef, og Karsten Larsen overgår til en nyoprettet stilling som kunde- og markedschef.

- Enemærke & Petersen er den helt rigtige, langsigtede ejer af NemByg. Vi deler værdier og måden at drive forretning på, og jeg er overbevist om, at vi kan inspirere hinanden og sammen bringe NemByg til næste niveau i vores vækst og udvikling. Det har ligget os meget på sinde, at salget skulle efterlade os med den rigtige følelse, og at vi fortsat kan være en god arbejdsplads for vores dygtige medarbejderstab, siger Jesper Holm Nielsen.

 

Det oplagte køb for ny ejer

Administrerende direktør i Enemærke & Petersen Henrik Mielke lægger vægt på, at bygherrer, samarbejdspartnere og medarbejdere ikke vil opleve ændringer ved ejerskiftet. De to virksomheder deler den åbne og integrerede samarbejdsform med kunder. 

- Derudover bygger NemByg på en håndværkerkultur ligesom Enemærke & Petersen, de har også en stor egenproduktion og et stærkt fokus på tilrettelæggelse og planlægning, som spiller godt ind i vores Lean-tankegang. Vi oplever, at NemByg er en oplagt tilføjelse til E&P-familien, siger Henrik Mielke.

Han forventer, at Enemærke & Petersen især kan understøtte NemBygs udvikling inden for renovering af almene boliger, hvor der er et uudnyttet vækstpotentiale. 

Den kraftige ekspension

NemByg har siden 2012 udviklet sig fra en omsætning på ca. 20 mio. kr. og 12 medarbejdere til i dette regnskabsår at passere en omsætning på 200 mio. kr. Foruden den faste stab på 90 medarbejdere beskæftiger virksomheden et stort antal medarbejdere hos faste underleverandører. 

I de senere år har NemByg påtaget sig stadig større hoved- og totalentrepriser. Af igangværende projekter kan nævnes det nye, internationale flygtningemuseum, FLUGT, i Oksbøl, byggeriet af vækstvirksomheden PolyTechs nye domicil i Bramming, Det Maritime Center på Esbjerg Havneø, Børne- og Ungehusene Udby på Fyn samt projekter for Bygningsstyrelsen i flere byer.  

NemByg har med effektiv byggestyring og fokus på omkostninger været i stand til at skabe gode økonomiske resultater. Overskuddet før skat nåede i 2020 21,4 mio. kr., hvilket er virksomhedens hidtil bedste. 

Ringen sluttet i Esbjerg

Enemærke & Petersen er et datterselskab i MT Højgaard Holding – og er ejet 100% af koncernen. MT Højgaard A/S havde indtil 1. januar 2013 en Esbjerg-afdeling på Øresundsvej. NemByg forventer i løbet af første kvartal 2022 at rykke ind i den samme bygning, og dermed er ringen sluttet i Esbjerg. En række af medarbejderne, blandt andre de to medejere, har en fortid i MT Højgaard.   

Købet af NemByg er alene betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Yderligere informationer:

Administrerende direktør i NemByg A/S Jesper Holm Nielsen, mobil 22 49 60 35

Administrerendde direktør i Enemærke & Petersen a/s Henrik Mielke, mobil 40 14 72 72

 

Fakta om den nye ejer

Enemærke & Petersen har ca. 700 medarbejdere, afdelinger i Ringsted, Glostrup, Odense, Aalborg og Aarhus - og en omsætning på ca. 2,2 mia. kr. Størstedelen af omsætningen ligger indenfor almene boligrenoveringer, og entreprenørvirksomheden udfører endvidere skolerenoveringer og -byggeri og nybyggeri af boliger. 

 

Grundet stor travlhed søger vi lige nu 4-6 tømrersvende. 

Der er tale om alsidig tømrerarbejde med alt fra tagarbejde til indvendigt snedkerarbejde. 

læs hele jobopslaget her:

https://www.dropbox.com/s/d351xzrwcvw9gxp/T%C3%B8mrersvende%20s%C3%B8ges.pdf?dl=0

 

 

Esbjerg-områdets førende entreprenørvirksomhed, NemByg A/S, bygger videre på de senere års solide økonomiske resultater og leverede i 2019 et overskud før skat på 13,4 millioner kroner mod 11,6 millioner kroner året før. Selskabets egenkapital er ved regnskabsårets slutning 31,2 millioner kroner, og soliditetsgraden er på 61 procent i forhold til 37 procent i 2018.

 

Entreprenørvirksomheden, der på mange måder bygger videre på de kompetencer MT Højgaard efterlod, da man forlod det sydvestjyske område, fik for et par år siden styrket sit finansielle fundament, da Esbjerg Brygge Invest A/S overtog 49 procent af aktierne i selskabet.

 

Esbjerg Brygge Invest ejes af en kreds af jyske erhvervsfolk, herunder lokale erhvervsfolk som Henning G. Kruse, kendt fra Esbjerg Oilfield Services og Esvagt A/S, fiskeskipper Arne Hounisen og Peter Kirk Larsen, Esbjerg, direktør og partner i advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius.

 

 

Vil skærpe profilen

Foruden biografprojektet har de store sager i 2019 været byggerier for Skattestyrelsen i Middelfart, Sct. Michaels Skole i Kolding og Energien i Skads-Andrup. Derudover udføres i stigende omfang service med ansvar for at holde virksomheders bygningsmasse i form. NemByg beskæftiger cirka 80 egne medarbejdere og et stort antal hos underleverandører.

 

- Vi ser ind i et 2020, hvor hovedparten af vores omsætning er dækket ind af igangværende og nye projekter. I de kommende år ønsker vi at skærpe profilen, så vi efter et par år præget af konsolidering atter kan præstere vækst, siger Karsten Larsen.

 

NemByg A/S med hovedkontor i Tjæreborg ejes foruden Esbjerg Brygge Invest af Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen.

 

læs hele artiklen her

NemByg A/S har i de seneste fem år befundet sig i kraftig vækst og styrker nu fundamentet ved at invitere Esbjerg Brygge Invest A/S inden for som medejer med 49 procent af aktierne i virksomheden. De to hidtidige ejere, Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen, vil ligeligt eje de øvrige aktier og fortsætter begge i deres nuværende stillinger i virksomheden.

Jørgen Mathiasen overtog i 2006 sin fars tømrerfirma ved et generationsskifte, og Jesper Holm Nielsen kom til som projektchef og medejer 1. januar 2013 efter mange års ansættelse  i MT Højgaard. Siden er byggevirksomheden vokset fra 12 til nu 90 medarbejdere. 

- Vi har trods udsving i konjunkturerne og betydelig vækst formået at have en god indtjening. Nu styrker vi grundlaget for fortsat vækst og står bedre rustet, hvis vi løber ind i mere ustabile perioder, ved at tage en ekstern investor ind i virksomheden. I Esbjerg Brygge Invest har vi fundet en partner, der både økonomisk og værdimæssigt er solidt funderet, og som med sin bredt sammensatte ejerkreds af erfarne jyske erhvervsfolk vil øge vores kontaktflade yderligere, siger Jesper Holm Nielsen.

Veldrevet og dygtigt ledet

NemByg A/S er den sjette investering for Esbjerg Brygge Invest A/S siden etableringen for godt et år siden. Investeringsstrategien er ikke målrettet enkelte brancher, men baserer sig på, at der er god kemi med ledelsen, og at der et klart forretningsgrundlag med fortsatte udviklingsmuligheder.

- Vi investerer i veldrevne virksomheder og dygtige mennesker, og NemByg opfylder begge kriterier. Ledelsen har meget fokus på at holde de faste omkostninger nede, hvilket gør det nemmere at skalere virksomheden i gode tider og modsat gribe ind, hvis konjunkturerne vender. Vi ønsker at være med til at videreudvikle virksomheden, så det bliver muligt at påtage sig endnu større projekter og bane vejen for vedvarende lønsom vækst, siger direktør Kent Ernst Hansen, Esbjerg Brygge Invest A/S.

Styring i vanskelig branche

Kent Ernst Hansen fremhæver NemBygs ledelse for evnen til at styre projekter med sikker hånd og hele tiden være i kontrol i en vanskelig branche. De to hidtidige ejere styrkede 1. august ledelsen ved at hente en erfaren mand fra byggebranchen, Karsten Larsen, ind som administrerende direktør.       

Medejerskabet af NemByg A/S er den hidtil største enkeltinvestering i Esbjerg Brygge Invest A/S, og investeringsselskabet kommer til at beklæde to pladser i den nye, professionelle bestyrelse. Kent Ernst Hansen indtræder straks, og endnu et medlem udpeges snarest.

NemByg A/S udfører frem til april 2019 Biografcenter Esbjerg ved BROEN Shopping, en totalentreprise til ca. 100 mio. kr. Målet er at indgå i lignende og endnu større projekter i fremtiden.

Ordrebeholdningen rækker langt ind i 2019 og er på et tilfredsstillende højt niveau.

 

Yderligere informationer:

Projektchef og medejer af NemByg A/S Jesper Holm Nielsen, mobil 22 49 60 35

Projektchef og medejer af NemByg A/S Jørgen Mathiasen, mobil 22 49 60 30

Direktør i Esbjerg Brygge Invest A/S Kent Ernst Hansen, mobil 27 10 34 39

 

Fakta om Esbjerg Brygge Invest A/S

Stiftet i efteråret 2017 af en kreds af jyske erhvervsfolk, der bl.a. omfatter : Henning G. Kruse (Esbjerg Oilfield Services A/S og Esvagt A/S), Claus Tygesen, Tønder (Tygesen Company, Tønder), Poul Sand, Herning (Poul Sand A/S), Lars G. Pedersen, Ikast (Danspin A/S og Kvist Møbler A/S), Niels Arne Hounisen, Esbjerg (fiskeskipper) og Peter Kirk Larsen, Esbjerg (direktør og partner i Kirk Larsen & Ascanius). Ejerandelene i virksomheder kan variere, og investeringerne er som udgangspunkt langsigtede, for eksempel ved salg, generationsskifte eller turnaround. 

 

Så kom kontrakten i hus. NemByg A/S udføre til- og ombygningen på Sct. Michael Skole i Kolding. Skolen er en katolsk privatskole som rummer 543 elever. På den eksisterende bygning etableres der ny 1. sal, med nyt elevartortårn og ny administartions afdeling. Herudover udføres der renovering af eksistrende klasselokaler, og skolens nuværende legeområde renoveres. Det samlede byggeareal er ca. 2000 m2 hvoraf de 1300 m2 er renovering og 700 m2 nybygning. 

Byggeperioden er fra juli 2018 frem til juni 2019.