Kommende direktør skifte

PRESSEMEDDELELSE

NemByg A/S, befinder sig over for et chefskifte. Jesper Holm Nielsen, 55 år, som siden 2012 har stået i spidsen for udviklingen fra et mindre håndværksfirma til en virksomhed med godt 100 medarbejdere, fratræder som administrerende direktør og overlader 1. september posten til lederen af projektafdelingen, Anders Nielsen, 45 år.

Ændringen er en følge af, at ejerskiftet til Enemærke & Petersen A/S fuldbyrdes med virkning fra 30 juni 2024. Jesper Holm Nielsen har valgt at benytte den naturlige anledning til at fratræde med virkning fra 31. august.

– Udviklingen af NemByg har været en krævende ledelsesopgave, og jeg har i flere år haft overvejelser om, hvornår tidspunktet er det rette til at forlade min post. Nu er tiden ved at være inde, og både Anders og jeg har haft tid til at forberede os. Han kender virksomheden ned i detaljen, han er troværdig, loyal og har et højt energiniveau. Og så er han vellidt blandt medarbejdere og kunder, siger Jesper Holm Nielsen.

Tæt samarbejde i hele karrieren

Anders Nielsen har fulgt sin nuværende chef, siden han påbegyndte sin tømreruddannelse på deres dengang fælles arbejdsplads, MT Højgaard, i 1999. Da Jesper Holm Nielsen skiftede til NemByg i 2012, fulgte Anders med kort efter.

– Jesper og jeg har kun haft en måneds adskillelse i hele min erhvervskarriere hos MT Højgaard og siden 2012 hos NemByg. Her blev jeg først forfremmet til projektleder og tiltrådte mit nuværende job i 2021. Jeg går til den nye ledelsesopgave med glæde, stolthed og en god portion ydmyghed, siger Anders Nielsen.

Solidt fundament at bygge på

NemByg oplevede efter over 10 år med ubrudt vækst en svag afmatning i andet halvår af 2023. Der er flere udbud af nye projekter at kalkulere på nu, men den lokale byggebranche er også sulten efter stagnationen, så konkurrencen om opgaverne er hård.

– Heldigvis har NemByg et sundt og solidt fundament at bygge på. Vi er godt kendte i det sydvestjyske område, og min opgave bliver sammen med medarbejderne at videreføre vores portefølje af byggeprojekter og hente nye opgaver ind, også uden for vores nærområde, siger Anders Nielsen.

Den kommende NemByg-direktør bor i Gjesing, er gift med Marianne, og parret har to børn, en datter på 18 år og en søn på 13 år. Fritiden bruges ofte på at følge de lokale hold i fodbold, håndbold, ishockey og anden sport, og Anders deltager også på NemBygs cykelhold.

Jesper Holm Nielsen varetager et par bestyrelsesposter og indtræder ved sin fratræden også i NemBygs bestyrelse. Ellers vil han tage sig god tid til at overveje, hvad hans tilværelse skal indeholde i fremtiden.

NemByg fortsætter under samme navn

Enemærke & Petersen overtog i sommeren 2021 60 procent af aktierne og bliver snart eneejer af NemByg. De hidtidige medejere, Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen, samt det lokale investeringsselskab, Brygge Partners I A/S afhænder de resterende aktier.
NemByg forbliver ved ejerskiftet en selvstændig forretningsenhed under samme navn. Jørgen Mathiasen fortsætter i sin funktion som afdelingschef i entrepriseafdelingen.

Yderligere informationer:

Administrerende direktør i NemByg A/S Jesper Holm Nielsen, mobil 22 49 60 35, og kommende
adm. direktør Anders Nielsen, mobil 30 46 48 78