Arbejdsmiljø

I NemByg ved vi, at arbejdsmiljøet vægter højt i målet om at skabe gode oplevelser med byggeri.

Derfor arbejder vi målrettet med vores arbejdsmiljø. I arbejdsmiljøorganisationen planlægger og fastsætter vi mål for året.  Hvert år er der fokus på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

I målet om at være en virksomhed, som går forrest når det kommer til arbejdsmiljø, forsøger vi at gøre forskellige ekstra tiltag, som vi tror på, er med til at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø.

Vi arbejder med vores lærlinge i et team, hvor vi mødes fire gange om året. Der er fokus på den faglige læring, arbejdsmiljø og det sociale sammenhold blandt vores lærlinge. Vi får i samarbejde med vores leverandører og samarbejdspartnere skabt et miljø, hvor der er plads til lærling.

Hvert år afholder vi vores årlige arbejdsmiljødag, hvor der er fokus på de udfordringer og problematikker, vi støder på i løbet af året. Herudover sørger vi løbende, for at alle vores ansatte deltager i førstehjælpskurser, så de er forberedte, hvis uheldet er ude.

På vores byggepladser skal sikkerhed være en prioritet fra første spadestik. Derfor udfører vi løbende sikkerhedsrunderinger og afholder sikkerhedsmøder. Det er vigtigt for os, at vi såvel for egne medarbejdere som for underentreprenører, er i stand til at skabe byggepladser med en god og sikker kultur. Derfor stiller vi også krav til vores underentreprenører og samarbejdspartnere, for også at få dem til at yde en indsats for sikkerheden og arbejdsmiljøet.

Igennem en digital platform sikre vi, at formidlingen af vores arbejdsmiljødokumenter er let tilgængelig for alle vores ansatte.

Instruktion af nyansatte og løbende kompetenceudvikling hos vores medarbejdere, tror vi på, skaber de bedste forudsætninger, så hverdagens udfordringer kan løses på den bedste måde.

Med konstant fokus, involvering og med den rette indstilling kan vi sammen skabe den motivation, der skal til for at sikre en god arbejdsmiljøkultur i NemByg.Godt arbejdsmiljø giver gladere medarbejdere, bedre sammenhold, bedre indtjening og gode oplevelser for alle.