NemByg fastholder pæn indtjening trods forhindringer

NemByg fastholder pæn indtjening trods forhindringer

Over 10 års nærmest ubrudt vækst blev afløst af stagnerende omsætning i andet halvår af 2023, og NemByg A/S ser ind i et nyt regnskabsår med afdæmpede forventninger. I det perspektiv er det opløftende, at selskabet formåede at tangere rekordresultatet fra 2022 med et resultat før skat på 30,3 mio. kr. mod 30,1 mio. kr. året før.

– Vi har en pæn ordremængde nu, men den svage afslutning på 2023 vil trække spor ind i det nye år i form af en periode med vigende aktivitetsniveau. Fra august blev ikke kun NemByg, men branchen som helhed påvirket negativt af, at der var færre udbud af nye byggeprojekter, og at konkurrencesituationen er skærpet. Nedgangen har især ramt vores kerneområde, Esbjerg og Sydvestjylland, siger adm. direktør Jesper Holm Nielsen.

At indtjeningen i 2023 blev fastholdt på et højt niveau skyldes den stabile gennemførelse af projekter i hoved- og totalentrepriser, som har kendetegnet NemByg i en årrække. To år i træk har virksomheden været i spidsen for byggerier, der har opnået en af Danmarks fineste arkitekturpriser, Årets byggeri. Det er det internationale flygtningemuseum, FLUGT, i Oksbøl og i 2023 Maritimt Center på Esbjerg Strand.

Udsigt til konsolideringsår før et stærkt 2025
NemByg tilstræber at udjævne konjunkturudsving og effekterne af den højere rente ved at sprede sig på private og offentlige byggerier fordelt på flere sektorer og geografiske områder. Det afspejler sig i et udsnit af de nybyggerier og renoveringsopgaver, der er afleveret i 2023: et stort boligbyggeri og et padelcenter i Esbjergs centrum, institutionsbyggeri på Vestfyn, ny ridehal og stald i et stutteri i Vestjylland samt et stort pakhus til vindsektoren på Esbjerg Havn.

– Efter det seneste halve års afmatning har vi nu mange udbud af både private og offentlige byggerier at kalkulere og give tilbud på. Under forudsætning af, at vi får vores rimelige andel af de kommende projekter, ser vi faktisk mere positivt på 2025 end på det regnskabsår, vi befinder os i. Lykkeligvis har vi nået en størrelse, hvor vi hele tiden har gang i en række større byggerier og renoveringer, så vi risikerer på ingen måde at ramme bunden i løbet af 2024, siger Jesper Holm Nielsen.

Årets opgaver omfatter blandt andet renoveringer i boligblokke i Hedegårdene, Gefionsparken og Skoleparken i Esbjerg, boligprojekter i andre byer samt erhvervsbyggerier for Biltema, Stark og Cocio Chokolademælk.

 

Aktionærer udtræder ultimo 2024
Den landsdækkende entreprenørvirksomhed, Enemærke & Petersen a/s, overtager ved årets udgang 100 procent af aktierne i NemByg A/S, efter at selskabet midt i 2021 købte 60 procent af virksomheden. Det indebærer, at de hidtidige medejere, Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen, samt det lokale investeringsselskab, Brygge Partners I A/S, til den tid udtræder af ejerskabet.

NemByg A/S fortsætter som en selvstændig forretningsenhed under samme navn og ledelse.

Yderligere informationer:
Administrerende direktør i NemByg A/S Jesper Holm Nielsen, mobil 22 49 60 35