For et projekt udført i hovedentreprise, gælder det at NemByg A/S modtager et færdigudarbejdet projekt, med tegninger og beskrivelser. Bygherre og dennes rådgiver forstår alt projektering, samt afklare alle myndigheds forhold. 
NemByg A/S udvælger et hold af kompetente underentreprenører, og varetager projektledelsen i udførelsesfasen - frem til aflevering af projektet. 
Ved en hovedentreprise, indgår bygherren kun aftale med én entreprenør. NemByg A/S sikre projektledelse med faglige kompetencer. Tillid og respekt bidrager til at projektet gennemføres, og forløber planmæssigt. 
NemByg A/S udfører hovedentreprisen, i tæt samarbejde med bygherre og dennes rådgiver.