NemByg A/S har med sine 40 års erfaring udviklet og opbygget solide egenskaber til at efterleve entreprenørskabets mange facetter.

 

 • 2018 NemByg A/S udvider ejerkredsen i NemByg A/S med Esbjerg Brygge Invest som en stærk samarbejdspartner, for at styrke fundamentet i NemByg A/S 
 • 2015 Virksomheden skifter officielt navn til NemByg A/S og er Esbjergs førende totalentreprenør
 • 2013 Aktieselskabet Nem Byg Tjæreborg A/S stiftes som trumf på det nye partnerskab
 • 2012 Jesper Holm Nielsen indtræder i ejerkredsen på lige fod med Jørgen Mathiasen. Håndværksvirksomheden ændres hurtigt til entreprenørvirksomhed, hvor fagentrepriser ændres til totalentrepriser - Nem Bygs grønne farve bliver kendt i det lokale bybillede
 • 2007 NEM HUSE skifter navn til Nem-Byg aps
 • 2006 Jørgen Mathiasen overtager NEM HUSE fra Niels Erik Mathiasen som et led i generationsskiftet.
 • 1977 Niels Erik Mathiasen stifter NEM HUSE som et arkitekt og byggefirma til varetagelse af mindre byggeopgaver i hoved og totalentreprise.

 

 

 

    

 

Grundstenene i NemBygs virksomhedsfilosofi er:

 • Tillid - NemByg A/S skal vinde kunder og samarbejdspartneres tillid, ved at agere professionelle og troværdige 
 • Respekt - Kunder og samarbejdpartnerenes ønsker og krav skal efterleves og respekteres af NemByg A/S gennem ærlighed og handlekraft
 • Entreprenørskab - Der skal på en hver byggesag være plads til det gode entreprenørskab hvor smidighed og løsningsorientering er i højsæde
 • Kvalitet - Kvaliteten skal leve op til bygherres forventninger - i både proces og produkt

 

                                                                   Entreprenørskab i en moderne udgave!