iKontrol er et digitalt kvalitetssikringssystem til hurtigt og effektivt, at indsamle fotodokumentation og digital kvalitetssikring på byggesager. 

Byggesagerne oprettes i systemet og inddeling af kontrolafsnit fastlægges fra starten. Plan- og facadetegninger, kontaktoplysninger mm. ligges ind på sagen. 

Når sagen er afsluttet, kan den samlede dokumentation, sammen med NemByg A/S's kvalitetshåndbog printes ud, og afleveres til bygherren. Hurtig og effektiv registrering, der sikre høj kvalitet og færre mangler.

 

KONTROLSKEMAER / TJEKLISTER

I kombination med færdige skemaer fra bl.a. Dansk Byggeri, er egne skemaer for bl.a. modtage- og udførelseskontrol defineret og tilpasset. Alle byggeprojekter er forskellige, hvorfor den dokumenterede kvalitetssikring også skal være det. Skemaerne tilpasses den enkelte byggesag, hvor risikofyldte arbejdsopgaver kan prioriteres, og bygherres krav defineres. Systemet tillader registreringer alle steder, både on- og offline, således den kvalitets ansvarlige til enhver tid har mulighed for, at udføre sine kontroller og tilsyn.

TILSYN / TILSYNSNOTATER

NemByg A/S fører under hele byggeproessen tilsyn med underentreprenører. Tilsyn og tilsynsnotater besvares og gemmes direkte i det digitale kvalitetssikringssystem. Underentreprenørerne besvarer tilsyn/tilsynsnotater direkte via iKontrols app. På den måde sikres kvaliteten af arbejdet løbende.

OPGAVER & MANGLER

Systemet gør det nemt for den kvalitets ansvarlige, at foretage løbende mangelafhjælpning og opfølgninger, på alle sagens digitale registreringer. Kommunikationen med samarbejdspartnere sker enkelt og entydigt igennem iKontrol. Registreringer, mangler og anden korrespondance sendes direkte til modtageren, hvis foto/mangelregistreringen kræver en tilbagemelding, fra den pågældende underentreprenør. Det eneste vores samarbejdspartnere skal gøre er, at downloade iKontrol's  app, så de kan modtage og give tilbagemelding på de registreringer der foretages af NemByg A/S.

FOTODOKUMENTATION

Via app'en på den digitale enhed, tages der billeder med direkte henvisning til det præcise sted på tegningen. Alle de billeder der tages under byggeriet, er automatisk gemt under sagen og klar til udprint ved sagens afslutning.