Esbjerg Strand

Det maritime Center, Esbjerg

Lokalitet:

Esbjerg Strand 10, 6700 Esbjerg

Bygherre:

Esbjerg Kommune

Arkitekt:

Werk & Snøhetta

Ingeniør:

Oluf Jørgensen

Byggeår:

2021-22

Anlægssum (inkl. moms):

18,8 mio kr

Bruttoareal:

3000 m²

Entreprise type:

Storentreprise, trækonstruktioner og lukning

  • Kystnært maritimt byggeri
  • Bærende limtræskonstruktioner.
  • Træelementbyggeri.

På det nye Esbjerg Strand har NemByg spillet en stor rolle i opførelsen af Det Maritime Center, der skal
danne rammerne om socialt liv og foreningsliv for forskellige aktører indenfor for vandsport.
I den ovale bygning, som toner frem med sit ikoniske udtryk, er der skabt et byggeri, der med sikkerhed
bliver et af Esbjergs nye vartegn.
Med de store åbninger imod himmel og hav, hvor bygningen danner smukke rammer om
atriumgårdene, får man en fornemmelse af lysets kraft og energien i bølgerne, der slår op ad
molesiderne mod vest. Bygningen er en nyskabelse i forhold til det arkitektoniske udtryk og
funktionaliteten i bygningen er høj.
NemByg har ved byggeriet stået for de bærende trækonstruktioner i tag og facader, lukningsentreprisen
samt for træterrassebeklædning på terrasser og atriumgårdrum.
Facaderne er opbygget af bærende limtræssøjler og vægkassetter, som er beklædt med Thermowood, der
har den nødvendige holdbarhed i forhold til bygningens beliggenhed i det barske kystnære miljø.
Taget er udført med bærende I-bjælkespær, hvorpå der er udlagt krydsfiner og tagpap. Taget er
efterfølgende indklædt i en lamelkonstruktion af Thermowood, så hele bygningen fremstår som om, at
den udelukkende er bygget af træ.
Alle vinduerne og døre er træ/alu., som matcher kravene i forhold til det kystnære miljø.