Opførelse af analysebygning

Kærgård Plantage, Oksbøl

Lokalitet:

Kærgård Plantage

Bygherre:

Ørsted

Ingeniør:

COWI

Byggeår:

2019

Anlægssum (inkl. moms):

4,1 mio. kr.

Bruttoareal:

95 m²

Entreprise type:

Hovedentreprise

Væsentlige projektelementer

  • Hovedentreprise
  • Strenge sikkerhedskrav i forhold til arbejde ved gasanlæg
  • Eksplosionssikkert byggeri
  • Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Gasledningen fra Tyra feltet lander som det første ved den eksisterende linje-ventilstation i Kærgård Plantage. En ventilstation der er etableret med afspærringsventiler, trykmålere og målehuse med måleudstyr af ældre dato.
Da bygherren ønskede at forbedre måleudstyret, var det nødvendigt at opføre den nye analysebygning.

Den nye analysebygning er opført med en ydervæg bestående af Rockwool systemet REDAir FLEX med afsluttende beklædning i en Formica facadeplade.

I hele bygningen er der taget højde for at der arbejdes med gas hvilket er højrisikoarbejde. Derudover er der taget højde for at en del af bygningen er opført eksplosionssikret.

Da arbejdet pga. naturgassen foregik i højrisikoområde, var der under hele byggeforløbet store sikkerhedsmæssige krav til de leverandører, håndværkere og underentreprenører som har arbejdet på byggeriet.