Kultur- og fritidscenter - renovering og tilbygning

Energien, Andrup ved Esbjerg

Lokalitet:

Andrup ved Esbjerg

Bygherre:

Esbjerg Kommune

Arkitekt:

CEBRA

Ingeniør:

INGENIØR’NE A/S

Byggeår:

2019-2020

Anlægssum (inkl. moms):

18,9 mio. kr.

Bruttoareal:

2.350 m²

Entreprise type:

Hovedentreprise

Væsentlige projektelementer

  • Hovedentreprise
  • Byggepladsentreprise og tømrer- snedkerarbejde i egenproduktion.
  • Sikkerhed ifm. byggeaktiviteter ved igangværende skole.
  • Inddragelse af lokale bl.a. ifm. opsætning af inventar.

I forstaden Andrup ved Esbjerg har vi om- og udbygget skolens sportshal, så den i dag rummer et kultur-og fritidscenter, der giver mulighed for at lokalbefolkningen kan mødes om mange forskellige formål og aktiviteter.

Centeret, der i dagtimerne rummer skolens idrætsundervisning, forskellige skole-arrangementer og ungdomsklub, danner nu også rammen om en lang række forskellige fritidsaktiviteter. Herunder håndbold, gymnastik, fitness, squash, spinning, teater og foredrag.

Opgaven bestod ud over udvidelsen af idrætshallen i en større ombygning med nye bade- og omklædningsfaciliteter, nye indbyggede etagerum, nyt ventilationsanlæg, udskiftning af vinduer, nye lofter og en udskiftning af den eksisterende hals asbestholdige facade.

I det meste af byggeforløbet var der et tæt samarbejde med de kommende brugere, som i weekenderne deltog ved at udføre lettere opgaver. Herunder oprydning og opsætning af inventar. Dette var et krav fra Landsbyggefonden i forhold til at kunne opnå tilskud til byggeriet.

Et andet væsentligt fokusområde i projektet var koordinering af sikkerhed og samarbejde. Dette fordi det selvsagt er nødvendigt at passe på elever og skolens øvrige brugere, nå der skal bygges ved en igangværende skole.