Industrihal

TripleNine Fish Protein, Thyborøn

Lokalitet:

Thyborøn

Bygherre:

TripleNine Fish Protein

Ingeniør:

INGENIØR’NE

Byggeår:

2020

Anlægssum (inkl. moms):

6,4 mio. kr.

Bruttoareal:

530 m²

Entreprise type:

Hovedentreprise

Væsentlige projektelementer

  • Hovedentreprise
  • Byggepladsentreprise og tømrer- snedkerarbejde i egenproduktion.
  • Opført under hensyntagen til at opretholde en igangværende produktion.

Med en beliggenhed centralt på Thyborøn havn, direkte ud til Nordsøen, ligger TripleNine Fish Protein A/S. Som har en historie der rækker tilbage til 1955, hvor de tilbyder lossemuligheder af industrifisk. Fra havnen i Thyborøn produceres i dag primært olie og fiskemel. Udviklingen af produktionen betød, at der i 2020 skulle opføres en ny råvarehal og et såkaldt ”kajhus” ved havnekajen.

I forbindelse med byggeriet er der foretaget rydning af grunden samt udgravning til fundamenter, gulve og kloak.

Råvarehallen er opført som en stålkonstruktion med sandwichelementer i henholdsvis beton og stål. Taget er udført med profilerede stålplader med isolering og tagpap.

Kajhuset er i to etager og opført i betonelementer. Taget er udført med huldæk i beton og tagpap.

I både råvarehuset og kajhuset er der på grund af hygiejnekrav, udført malerarbejde med store krav til overfladernes rengøringsvenlighed.

Koordineringen og samarbejdet med bygherren har været et vigtigt fokuspunkt i processen, i det der under hele processen skulle sikres adgang via byggepladsen, for råvareleverancer til TripleNines produktion.