Nyt kontorhus for Naturstyrelsen

Naturstyrelsen, Gjøddinggård i Randbøl

Lokalitet:

Randbøl

Bygherre:

Naturstyrelsen

Arkitekt:

AR-CO ApS Arkitekt & Bygningskonstruktør

Ingeniør:

Olav Kristensen Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Byggeår:

2023

Anlægssum (inkl. moms):

20 mio. kr.

Bruttoareal:

1.740 m²

Entreprise type:

Totalentreprise

Væsentlige projektelementer

  • Totalentreprise.
  • Nybygning og ombygning i eksisterende
  • Varetagelse af bygherrens pligter i fbm. arbejdsmiljø.
  • Byggepladsentreprise og tømrer- snedkerarbejde i egenproduktion.

Ved Naturstyrelsens hovedkontor, der ligger i skovområdet ved Randbøl, har vi i totalentreprise opført et nyt kontorhus og udført en mindre ombygning i et eksisterende kontorhus.
Det nye kontorhus, der danner rammen om ca. 42 kontorarbejdspladser, tilhørende møde- og personalefaciliteter, reception og kontor til servicemedarbejder, er designet, projekteret og udført på baggrund af bygherrens udbudte skitseforslag og byggeprogram.

Byggeriet er opført i to etager og med delvis kælder, hvor råhuset er udført i betonelementer og hvor facade og tag er i tegl.
Indvendigt er bygningen udført af gedigne materialer og det termiske, atmosfæriske, visuelle og akustiske indeklima er håndteret i henhold til krav og vejledninger i BR 18.