OMBYGNING OG RENOVERING AF +500 BOLIGER

HEDEGÅRDENE, ESBJERG

Lokalitet:

Kvaglundparken, Esbjerg

Bygherre:

Boligforeningen ’32

Arkitekt:

Arkitektfirmaet LOLK

Ingeniør:

INGENIØR’NE A/S

Byggeår:

2022-2024

Anlægssum (inkl. moms):

117 mio.

Bruttoareal:

45.280 m²

Entreprise type:

Storentreprise

 • Storentreprisen omhandler følgende arbejder:
 • Byggepladsarbejder
 • Miljøsanering og nedbrydningsarbejder
 • Betonarbejder
 • Stålarbejder
 • Murerarbejder
 • Tømrerarbejder
 • Tagarbejder
 • Inventar
 • Malerarbejder
 • Alu-facader
 • Altaner
 • Høj grad af beboerkontakt i forbindelse med arbejde i beboede lejligheder

På byggeopgaven, der består i ombygning og renovering af 24 treetagers boligblokke med i 489 lejligheder, så de

efterfølgende indeholder 517 lejligheder, udfører NemByg storentreprisen SE02, Bygning i tæt samarbejde med storentrepriserne SE01, Anlæg og SE03, Teknik.

Indvendigt foretages en ombygning, hvor køkkener og badeværelser renoveres, depotrum inddrages til bolig, større lejligheder ombygges til mindre studieboliger og alle overflader fornyes.
Alle stuelejligheder indrettes så de opfylder nutidens krav i forhold til tilgængelighed. Alle lejligheder på første og anden sal er beboet under byggeriet.

Udvendigt åbnes alle opgange ved at fjerne de eksisterende betonfacader og isætte glasalu-facadepartier. I den forbindelse indbygges et afstivende stålsystem for opretholdelse af bygningernes stabilitet.
Desuden monteres der nye fiberbetonaltaner, udskiftes ca. 17.000 m² facadebeklædning og betonfacaderne afrenses og malerbehandles.