Renovering og ombygning af 70 lejligheder

Skjoldsgade, Esbjerg

Lokalitet:

Esbjerg

Bygherre:

Boligforeningen 32

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S

Ingeniør:

Rambøll

Byggeår:

2018

Anlægssum (inkl. moms):

27.6 mio. kr.

Bruttoareal:

4.000 m²

Entreprise type:

Storentreprise

Væsentlige projektelementer

  • Renovering og ombygning
  •  Almennyttigt boligbyggeri
  • Ombygning til
    handicapvenlige boliger
  • Tømrer- snedkerarbejde i egenproduktion.

Med en placering i Esbjergs centrum og en alder på godt 100 år, trængte de to
boligblokke til en gennemgribende renovering. Boligblokkene er blevet opdateret
i forhold til nutidens standarder og der er blevet etableret elevator for skabe
bedre tilgængelighed for beboerne.
I alt er 70 lejligheder blevet ombygget og renoveret så de i dag fremstår som 48
moderne og handicapvenlige lejemål.
NemByg har udført storentreprisen, der udvendigt bestod i udskiftning af
mansardtag, etablering af nye kviste, nye tagrender samt udskiftning af alle
udvendige døre og vinduer.
Indvendigt er der lavet nye køkkener og badeværelser, renoveret gulve og
udskiftet indvendige døre og entredøre. Alt sammen så lejlighederne er blevet
langt mere beboelige for handicappende og gangbesværede.