Renovering af bevaringsværdig bygning

Gældsstyrelsen, Middelfart

Væsentlige projektelementer

Under udarbejdelse