Ved gennemførelse af en totalentreprise med NemByg A/S som samarbejdspartner, får du som bygherrer en kompetent medspiller som tager ansvar for projektet fra start til slut. 

NemByg A/S sørger for at bygherrens ønsker, tanker og krav bliver inddraget i projektet. Det kan være alt fra ønsker til projektet, eller konkrete samarbejdspartnere. NemByg A/S udvælger i en totalentreprise et hold af professionelle arkitekter, ingeniører og underentreprenører, som skal skabe succes i projektet. NemByg A/S varetager projektledelsen fra projekteringen, til myndighedsbehandling under udførelsen og frem til afleveringen. 

NemByg A/S koordinerer og planlægger udførelsen af totalentreprisen, i tæt samarbejde med bygherre og dennes rådgivere. I NemByg A/S sikre vi at der altid er én gennemgående kontaktperson under hele projektet.

Krydset, Bydelshus - storkøkken