Nyt motorik- og kampsports center

MAGION, Grindsted

Lokalitet:

Grindsted

Bygherre:

MAGION

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S

Ingeniør:

Ingeniørgruppen A/S

Byggeår:

2022

Anlægssum (inkl. moms):

19 mio. kr.

Bruttoareal:

1.740 m²

Entreprise type:

Totalentreprise

 •  Totalentreprise
 •  Varetagelse af
  bygherrens pligter i fbm.
  arbejdsmiljø.
 • Idrætsanlæg
 •  Byggepladsentreprise og
  tømrer- snedkerarbejde i
  egenproduktion.

Som tilbygning til MAGIONs fitnesscenter har vi opført et center til gymnastik, motorik og
kampsport i to plan.
Projektet der er sammenbygget med eksisterende bebyggelse, indeholder ud over
springhal, idrætssal og kampsportscenter ny foyer, 4 behandlerrum,
omklædningsfaciliteter, depotrum samt udvendige arbejder med belægning, støttemur og
udvidelse af P-plads.
Opgaven startede ved overtagelse af bygherrens skitseprojekt, hvorfra vi udførte
myndigheds- og udførelsesprojektering og udførte byggeriet til et nøglefærdigt, brand- og
konstruktivt certificeret samt myndighedsgodkendt byggeri.