Esbjerg-områdets førende entreprenørvirksomhed, NemByg A/S, bygger videre på de senere års solide økonomiske resultater og leverede i 2019 et overskud før skat på 13,4 millioner kroner mod 11,6 millioner kroner året før. Selskabets egenkapital er ved regnskabsårets slutning 31,2 millioner kroner, og soliditetsgraden er på 61 procent i forhold til 37 procent i 2018.

 

Entreprenørvirksomheden, der på mange måder bygger videre på de kompetencer MT Højgaard efterlod, da man forlod det sydvestjyske område, fik for et par år siden styrket sit finansielle fundament, da Esbjerg Brygge Invest A/S overtog 49 procent af aktierne i selskabet.

 

Esbjerg Brygge Invest ejes af en kreds af jyske erhvervsfolk, herunder lokale erhvervsfolk som Henning G. Kruse, kendt fra Esbjerg Oilfield Services og Esvagt A/S, fiskeskipper Arne Hounisen og Peter Kirk Larsen, Esbjerg, direktør og partner i advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius.

 

 

Vil skærpe profilen

Foruden biografprojektet har de store sager i 2019 været byggerier for Skattestyrelsen i Middelfart, Sct. Michaels Skole i Kolding og Energien i Skads-Andrup. Derudover udføres i stigende omfang service med ansvar for at holde virksomheders bygningsmasse i form. NemByg beskæftiger cirka 80 egne medarbejdere og et stort antal hos underleverandører.

 

- Vi ser ind i et 2020, hvor hovedparten af vores omsætning er dækket ind af igangværende og nye projekter. I de kommende år ønsker vi at skærpe profilen, så vi efter et par år præget af konsolidering atter kan præstere vækst, siger Karsten Larsen.

 

NemByg A/S med hovedkontor i Tjæreborg ejes foruden Esbjerg Brygge Invest af Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen.

 

læs hele artiklen her

Det tidligere Udby Behandlings hjem, har siden 1968 huset borgere, som har haft brug for forskellige typer af behandlinger. I fremtiden skal stedet danne rammerne for et døgnbehandlingscenter for børn og unge fra ind-skolingsalderen og op til niende klasse. Primært teenager med forskellige psykiske diagnose får muligheden for at bo i de nyrenoverede rammer. Det nye center skal give mulighed for niveauopdelt undervisning, med hen-syntagende til børnenes individuelle behov. 

Børne-Ungehusene skal rumme 24 døgnbehandlingspladser og være arbejdsplads for op mod 100 medarbejde-re, administrationspersonale såvel som lærer og pædagoger. 

Den primær del af renoveringen sker der hvor børnene skal bo. Der skal blandt andet laves nye toilet- og bade-faciliteter. Bygningerne kommer til at fremstå som tidssvarende i forhold til botilbuddets brugere. 

Bygningerne bliver opdateret til nutidig standard, ved blandt andet at åbne flere rum op, så der skabes mere lys og luft. Der kommer nye gulve, nye døre og med nye opdaterede materialer på vægge og loft, skabes der langt bedre akustisk forhold, hvilket er et særdeles vigtigt element i relation til børnenes trivsel og velvære. Dertil installeres nyt ventilationsanlæg, for at tilgodese beboere og personale med et bedre indeklima.

 

Vi har i NemByg arbejdet målrettet med vores lærlinge og styrkelsen af sammenholdet i lærlinge gruppen. Derfor har vi i løbet af 2019 samlet alle vores lærlinge til flere forskellige arrangementer, som har indeholdt lige dele af socialt sammenvær og samtidig har haft fokus på læring, i forhold til de materialer, værktøj og sikkerhedsudstyr, som vores lærlinge anvender i deres dagligdag. 

”Tanken bag oprettelsen af gruppen, var fra starten at vi skulle styrke sammenholdet og give vores lærlinge en følelse af at de var en del af en virksomhed som gerne vil dem, og at de er værdifulde for vores organisation” siger Karsten Larsen

Oliver Kaasing, der er sidste års lærling i NemByg, siger om det målrettede arbejde med gruppen ”Det har været nogle fede oplevelser, vi har set meget og lært meget. Vores sammenhold er klart blevet styrket på det sociale plan. Det er fedt at mødes med de andre uden for arbejde, så kender vi hinanden bedre når vi mødes på arbejde ” 

Årets sidste arrangement bød på race med fjernstyret biler og efterfølgende spisning på den lokale Homerun- sportsbar, på Posthuset i Esbjerg. 

 

Renoveringsopgaven udføres i en storentreprise for Vejen Boligforening, og omfatter totalrenovering af i alt 45 boliger, med en placering på tre forskellige adresser. Det har været et ønske at skabe mere tilgængelige boliger på adresserne, for at imødekomme det brede felt af lejere som Vejen Boligforening har i deres kundekartotek. Herudover har renoveringen af klimaskærmen, med nye vinduer og døre været i fokus.
Flere af boligerne på Baunevej er blevet lagt sammen, for at give flere muligheder til børnefamilierne i området. I alle boliger skal der foretages renovering af både køkken og badeværelser, så boligerne kommer til at fremstå med et moderne udtryk i et stilrent design.

I små fire år har de kæmpet for at komme i mål med deres uddannelser som tømrer. Nu står de her, fire dygtige og arbejdsomme lærlinge, som vi i NemByg er rigtig stolte af. Vi ønsker dem alle fire rigtig meget held og lykke i fremtiden.

Fra onsdag til lørdag i sidste uge var et hold fra Nem Byg Cycling, at finde i Norditalien nærmere bestemt i Bormio i Lombardiet.

 

- Vi har haft nogle helt fantastiske dage hvor vi fra onsdag til fredag har cyklet godt 350 km og 7500 højdemeter i bjergene, fortæller holdkaptajn Lars Bülow. 

 

Holdets ture havde alle udspring i bjergbyen Bormio i Lombardiet, som ligger i 1225 meters højde. Lige for bunden af Stelvio, som med sine 2760 meter over havet er Alpernes højeste vejpas.

Onsdag begav vi os ud på den første af tre etaper for at køre op til Mortirolo passet. En af Europas hårdeste stigninger som over 13 km har en gennemsnitlig stigningsprocent på over 10 og flere steder stiger over 20 procent.   

Torsdag var der indlagt den obligatoriske kongeetape, hvor der blev kørt ruten for det klassiske motionscykelløb “Grand Fondo Stelvio”

Fra kilometer nul går det op af Stelvio og 3 kilometer fra toppen kører man ind i Schweiz for der efter at køre ned i dalen til byen Santa Maria. Der fra igen ind i Italien til byen Prato (918 moh) og igen op af Stelvio af den legendariske stigning gennem 48 hårnålesving over 24 km til 2760 moh. Et vejrskifte fra sol og 25 grader i bunden til regn og 5 grader på toppen, men det er slet ikke unormalt i bjergene.

En etape på i alt 105 kilometer og 3500 højdemeter, som det tog over 9 timer at gennemføre før de sidste var i mål. Men alle 

havde haft en god men også udfordrende dag på cyklen, tilføjer Lars Bülow, der også fortæller at Nationalpark Stelvio byder på et helt fantastisk og storslået cykelterræn.

På sidste dagen gik turen over endnu et bjergpas til skisportsbyen Livigno. Igen en meget natursmuk rute, men også en udfordrende dag på cyklen, da asfalten slap op på det sidste stykke over bjerget, så vi måtte køre 10 kilometer på grusvej.

 

Trods de mange timer og lange dage på cyklen, var der også tid til socialt samvær - hvilket prioriteres højt.

Her bliver der hygget og fortalt cykelanekdoter fra de efterhånden mange cykelture og oplevelser holdet har haft sammen gennem de sidste 5 år, som holdet har eksisteret.

 

På turen deltog Jesper Holm Nielsen, Anders Nielsen og Mogens Espensen fra Nem Byg, Jørgen Weide, Weide Diamantværktøj, Michael Jensen, Ingeniør’ne, Kim Schousboe, Det Faglige Hus, Claus Pedersen, Sønderjysk Forsikring, Palle H. Jensen, PwC, Ivan Trier Lilleøre-Nielsen, Jobcenter Esbjerg, Lars Kaus, Sport & Event Park Esbjerg samt Holdkaptajn Lars Bülow.

 

Onsdag den 21. august afholdte vi traditionen tro vores årlige arbejdsmiljødag ”Tid til arbejdsmiljø”. I år var der fokus på hvad vi alle kan gøre, for at sikre os selv i vores dagligdag på byggepladserne. Herudover gennemgik vi NemBygs APV, hvor vi drøftede fokuspunkterne, som vi skal arbejde med i vores arbejdsmiljøorganisation. Pension Danmark lagde vejen forbi, og hjalp os med at få et overblik over den sundhedsordning vi tilbyder vores medarbejdere.

Der blev i løbet af eftermiddagen også tid til at få talt med hinanden og fornemme det gode sammenhold vi har i NemByg. 

Vi er stolte af vores organisation og den teamkultur som kendetegner NemByg A/S.  

 

NemByg A/S har i de seneste fem år befundet sig i kraftig vækst og styrker nu fundamentet ved at invitere Esbjerg Brygge Invest A/S inden for som medejer med 49 procent af aktierne i virksomheden. De to hidtidige ejere, Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen, vil ligeligt eje de øvrige aktier og fortsætter begge i deres nuværende stillinger i virksomheden.

Jørgen Mathiasen overtog i 2006 sin fars tømrerfirma ved et generationsskifte, og Jesper Holm Nielsen kom til som projektchef og medejer 1. januar 2013 efter mange års ansættelse  i MT Højgaard. Siden er byggevirksomheden vokset fra 12 til nu 90 medarbejdere. 

- Vi har trods udsving i konjunkturerne og betydelig vækst formået at have en god indtjening. Nu styrker vi grundlaget for fortsat vækst og står bedre rustet, hvis vi løber ind i mere ustabile perioder, ved at tage en ekstern investor ind i virksomheden. I Esbjerg Brygge Invest har vi fundet en partner, der både økonomisk og værdimæssigt er solidt funderet, og som med sin bredt sammensatte ejerkreds af erfarne jyske erhvervsfolk vil øge vores kontaktflade yderligere, siger Jesper Holm Nielsen.

Veldrevet og dygtigt ledet

NemByg A/S er den sjette investering for Esbjerg Brygge Invest A/S siden etableringen for godt et år siden. Investeringsstrategien er ikke målrettet enkelte brancher, men baserer sig på, at der er god kemi med ledelsen, og at der et klart forretningsgrundlag med fortsatte udviklingsmuligheder.

- Vi investerer i veldrevne virksomheder og dygtige mennesker, og NemByg opfylder begge kriterier. Ledelsen har meget fokus på at holde de faste omkostninger nede, hvilket gør det nemmere at skalere virksomheden i gode tider og modsat gribe ind, hvis konjunkturerne vender. Vi ønsker at være med til at videreudvikle virksomheden, så det bliver muligt at påtage sig endnu større projekter og bane vejen for vedvarende lønsom vækst, siger direktør Kent Ernst Hansen, Esbjerg Brygge Invest A/S.

Styring i vanskelig branche

Kent Ernst Hansen fremhæver NemBygs ledelse for evnen til at styre projekter med sikker hånd og hele tiden være i kontrol i en vanskelig branche. De to hidtidige ejere styrkede 1. august ledelsen ved at hente en erfaren mand fra byggebranchen, Karsten Larsen, ind som administrerende direktør.       

Medejerskabet af NemByg A/S er den hidtil største enkeltinvestering i Esbjerg Brygge Invest A/S, og investeringsselskabet kommer til at beklæde to pladser i den nye, professionelle bestyrelse. Kent Ernst Hansen indtræder straks, og endnu et medlem udpeges snarest.

NemByg A/S udfører frem til april 2019 Biografcenter Esbjerg ved BROEN Shopping, en totalentreprise til ca. 100 mio. kr. Målet er at indgå i lignende og endnu større projekter i fremtiden.

Ordrebeholdningen rækker langt ind i 2019 og er på et tilfredsstillende højt niveau.

 

Yderligere informationer:

Projektchef og medejer af NemByg A/S Jesper Holm Nielsen, mobil 22 49 60 35

Projektchef og medejer af NemByg A/S Jørgen Mathiasen, mobil 22 49 60 30

Direktør i Esbjerg Brygge Invest A/S Kent Ernst Hansen, mobil 27 10 34 39

 

Fakta om Esbjerg Brygge Invest A/S

Stiftet i efteråret 2017 af en kreds af jyske erhvervsfolk, der bl.a. omfatter : Henning G. Kruse (Esbjerg Oilfield Services A/S og Esvagt A/S), Claus Tygesen, Tønder (Tygesen Company, Tønder), Poul Sand, Herning (Poul Sand A/S), Lars G. Pedersen, Ikast (Danspin A/S og Kvist Møbler A/S), Niels Arne Hounisen, Esbjerg (fiskeskipper) og Peter Kirk Larsen, Esbjerg (direktør og partner i Kirk Larsen & Ascanius). Ejerandelene i virksomheder kan variere, og investeringerne er som udgangspunkt langsigtede, for eksempel ved salg, generationsskifte eller turnaround. 

 

Så kom kontrakten i hus. NemByg A/S udføre til- og ombygningen på Sct. Michael Skole i Kolding. Skolen er en katolsk privatskole som rummer 543 elever. På den eksisterende bygning etableres der ny 1. sal, med nyt elevartortårn og ny administartions afdeling. Herudover udføres der renovering af eksistrende klasselokaler, og skolens nuværende legeområde renoveres. Det samlede byggeareal er ca. 2000 m2 hvoraf de 1300 m2 er renovering og 700 m2 nybygning. 

Byggeperioden er fra juli 2018 frem til juni 2019. 

 

Ny administrerende direktør skal føre NemByg A/S op i en højere liga

En af Esbjerg-områdets største byggevirksomheder, NemByg A/S, har ansat en ny administrerende direktør til at videreføre de senere års betydelige vækst. Valget af faldet på Karsten Larsen, der har mange års erfaring som leverandør til byggebranchen, senest i fem år som trælastdirektør for Stark Ribe.

De to ejere, Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen, bliver dermed frigjort til andre vigtige opgaver i NemByg A/S. 

 

Se vedhæftede pressemeddelelse.