Vi har i dag budt velkommen til endnu en praktikant. Rasmus Vad Christensen, er under uddannelse til byggetekniker og skal være i praktik frem til juni 2019. 
Rasmus skal i sin praktikperiode blandt andet beskæftige sig med byggeriet ved Energien i Skads/Andrup. 

Velkommen på holdet Rasmus.

Analysebygningen opføres i en hovedentreprise i Kærgård Plantage. Bygningen skal indeholdes testudstyr til analyse af den naturgas der kommer ind fra Nordsøen. 

Under opførelsen skal der blandet andet tages store sikkerheds hensyn af de entreprenører der arbejder på pladsen, på grund af den øget risiko der er forbundet med at arbejde i nærheden af naturgas. Herudover arbejdes der i et område med stor bevågenhed for naturbeskyttelse. 

 

I Skads/Andrup opføres et multicenter, som skal danne rammerne om de lokale fritidsaktviteter. Energien skal indeholde blandt andet faciliteter til både gymnastik, spinning og squash, samt en række lokaler som kan understøtte det frivillige arbejde i lokalområdet.

 

Energien udføres i hovedentreprise.

Det er med stor fornøjelse af vi, i dag har budt Morten Vigtoft Andersen velkommen i NemByg A/S. 

Morten er under uddannelse til konstruktør, og skal i de næste 6 måneder være i praktik i NemByg. 

 

Det er med stor fornøjelse at vi kan meddele af vi netop har vundet en totalentreprise på Fanø Bryghus.
Entreprisen omfatter blandt andet nyt barområde, nye udendørs faciliteter, opførelse af nyt lager samt renovering af den eksisterende lejlighed. I lejligheden etableres et vindue, som gør det muligt at få udsigt direkte til produktionen på bryghuset. 

NemByg A/S har i de seneste fem år befundet sig i kraftig vækst og styrker nu fundamentet ved at invitere Esbjerg Brygge Invest A/S inden for som medejer med 49 procent af aktierne i virksomheden. De to hidtidige ejere, Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen, vil ligeligt eje de øvrige aktier og fortsætter begge i deres nuværende stillinger i virksomheden.

Jørgen Mathiasen overtog i 2006 sin fars tømrerfirma ved et generationsskifte, og Jesper Holm Nielsen kom til som projektchef og medejer 1. januar 2013 efter mange års ansættelse  i MT Højgaard. Siden er byggevirksomheden vokset fra 12 til nu 90 medarbejdere. 

- Vi har trods udsving i konjunkturerne og betydelig vækst formået at have en god indtjening. Nu styrker vi grundlaget for fortsat vækst og står bedre rustet, hvis vi løber ind i mere ustabile perioder, ved at tage en ekstern investor ind i virksomheden. I Esbjerg Brygge Invest har vi fundet en partner, der både økonomisk og værdimæssigt er solidt funderet, og som med sin bredt sammensatte ejerkreds af erfarne jyske erhvervsfolk vil øge vores kontaktflade yderligere, siger Jesper Holm Nielsen.

Veldrevet og dygtigt ledet

NemByg A/S er den sjette investering for Esbjerg Brygge Invest A/S siden etableringen for godt et år siden. Investeringsstrategien er ikke målrettet enkelte brancher, men baserer sig på, at der er god kemi med ledelsen, og at der et klart forretningsgrundlag med fortsatte udviklingsmuligheder.

- Vi investerer i veldrevne virksomheder og dygtige mennesker, og NemByg opfylder begge kriterier. Ledelsen har meget fokus på at holde de faste omkostninger nede, hvilket gør det nemmere at skalere virksomheden i gode tider og modsat gribe ind, hvis konjunkturerne vender. Vi ønsker at være med til at videreudvikle virksomheden, så det bliver muligt at påtage sig endnu større projekter og bane vejen for vedvarende lønsom vækst, siger direktør Kent Ernst Hansen, Esbjerg Brygge Invest A/S.

Styring i vanskelig branche

Kent Ernst Hansen fremhæver NemBygs ledelse for evnen til at styre projekter med sikker hånd og hele tiden være i kontrol i en vanskelig branche. De to hidtidige ejere styrkede 1. august ledelsen ved at hente en erfaren mand fra byggebranchen, Karsten Larsen, ind som administrerende direktør.       

Medejerskabet af NemByg A/S er den hidtil største enkeltinvestering i Esbjerg Brygge Invest A/S, og investeringsselskabet kommer til at beklæde to pladser i den nye, professionelle bestyrelse. Kent Ernst Hansen indtræder straks, og endnu et medlem udpeges snarest.

NemByg A/S udfører frem til april 2019 Biografcenter Esbjerg ved BROEN Shopping, en totalentreprise til ca. 100 mio. kr. Målet er at indgå i lignende og endnu større projekter i fremtiden.

Ordrebeholdningen rækker langt ind i 2019 og er på et tilfredsstillende højt niveau.

 

Yderligere informationer:

Projektchef og medejer af NemByg A/S Jesper Holm Nielsen, mobil 22 49 60 35

Projektchef og medejer af NemByg A/S Jørgen Mathiasen, mobil 22 49 60 30

Direktør i Esbjerg Brygge Invest A/S Kent Ernst Hansen, mobil 27 10 34 39

 

Fakta om Esbjerg Brygge Invest A/S

Stiftet i efteråret 2017 af en kreds af jyske erhvervsfolk, der bl.a. omfatter : Henning G. Kruse (Esbjerg Oilfield Services A/S og Esvagt A/S), Claus Tygesen, Tønder (Tygesen Company, Tønder), Poul Sand, Herning (Poul Sand A/S), Lars G. Pedersen, Ikast (Danspin A/S og Kvist Møbler A/S), Niels Arne Hounisen, Esbjerg (fiskeskipper) og Peter Kirk Larsen, Esbjerg (direktør og partner i Kirk Larsen & Ascanius). Ejerandelene i virksomheder kan variere, og investeringerne er som udgangspunkt langsigtede, for eksempel ved salg, generationsskifte eller turnaround. 

 

Det er med stor fornøjelse, at vi har ansat Per Kierkegaard i en stilling som projektleder, hos NemByg A/S. Per har med sine godt 30 års erfaring, indgående kendskab til byggeriets mange facetter. 

Vi ønsker Per velkommen på holdet i NemByg A/S

I NemByg har vi løbende en række lærlinge, som gennemfører deres læretid hos os. Vi bestræber os på, at danne de bedste rammer for dem og skabe et godt læringsmiljø. Derfor har et af vores mål for vores arbejdsmiljøarbejde i 2018, været at oprette et LærlingeTeam, som skal være med til at skabe et bedre sammenhold blandt vores lærlinge og styrke læringsmiljøet i deres læretid. 

Vi afholdte opstartsmøde i lærlingeTeamet den 9. november, alle vores lærlinge var engagerede i mødet og deltog aktivt i dialogen omkring lærlingeTeamet og forventningerne til det fremtidige arbejde i Teamet. 

Efter et succesfuldt opstartsmøde, fik vi en rundvisning på biografbyggeriet, hvor NemByg er totalentreprenør. Vores lærlinge Casper Eickhardt og Oliver Kaasing, gennemgik byggeriet nøje, så alle de øvrige lærlinge fik et indblik i den opfattende byggeproces.

SuperBrugsen Tjæreborg, er placeret i Esbjerg Kommunes 4. største by, med et indbyggertal på ca. 3000 beboer. 

”SuperBrugsen danner i dagligdagen rammerne om indkøbene for byens borgere. Tjæreborg er en by i udvikling, hvorfor en til- og ombygning af SuperBrugsen, var en nødvendighed for at kunne imødekomme kundernes behov” - udtaler Brugsuddeler, Susanne Høj. 

Med en til- og ombygning af SuperBrugsen bliver det samlede areal på 1600 m2. Tilbygningen til SuperBrugsen består af nyt lager, med adgang til nyetableret varegård, som skal gøre den daglige transport af de mange dagligvarer, nemmere for personalet og dermed skabe et bedre arbejdsmiljø. Herudover etableres der en ny slagterafdeling, med den nyeste teknologi indenfor maskiner til fremstilling af div. kødtyper, varme retter osv. Den nye slagterafdeling er udført med klinker fra gulv til loft, i produktionsområdet. Herudover er der pålagt et slidstærkt gulv, som både er skridsikkert og nemt at rengøre.

I den eksisterende bygning opsættes nyt inventar, nyt gulv og nye lofter. Alle vægge er spartlet og malet, så de fremstår med en ensartede overflade. Der er etableret nyt kundetoilet, personalerum med tilhørende personaletoilet. Herudover etableret et nyt uddelerkontor, som skaber et godt arbejdsmiljø for det administrative arbejde. Udvendigt fremstår den nye tilbygning med opmuret facade, der matcher den eksisterende bygning, i gule tegl. Taget er udført som liste-tagdækning. 

Brugsuddeler Susanne Høj siger om byggeprocessen: "I løbet af hele byggeprocessen har der fra NemBygs side, været stor vilje til at gennemføre byggeprocessen med respekt for de udfordringer hverdagen i en dagvarebutik byder på. Hver morgen har Rene stået her kl. 07.00, og sammen har han og jeg lavet en plan for dagens forløb og arbejde. Det har givet en gennemsigtighed i hele forløbet, som har sikret tryghed for mit personale og jeg. Vi har haft som mål at vi skulle opretholde vores service, rene butik og kundetilfredshed, trods byggeriet. Det har vi kunne gøre i samarbejde med NemByg, fordi der fra deres side er blevet udvist stor fleksibilitet, vilje og ikke mindst et fantastisk samarbejde"

 

 

 

 

Så kom kontrakten i hus. NemByg A/S udføre til- og ombygningen på Sct. Michael Skole i Kolding. Skolen er en katolsk privatskole som rummer 543 elever. På den eksisterende bygning etableres der ny 1. sal, med nyt elevartortårn og ny administartions afdeling. Herudover udføres der renovering af eksistrende klasselokaler, og skolens nuværende legeområde renoveres. Det samlede byggeareal er ca. 2000 m2 hvoraf de 1300 m2 er renovering og 700 m2 nybygning. 

Byggeperioden er fra juli 2018 frem til juni 2019. 

 

Ny administrerende direktør skal føre NemByg A/S op i en højere liga

En af Esbjerg-områdets største byggevirksomheder, NemByg A/S, har ansat en ny administrerende direktør til at videreføre de senere års betydelige vækst. Valget af faldet på Karsten Larsen, der har mange års erfaring som leverandør til byggebranchen, senest i fem år som trælastdirektør for Stark Ribe.

De to ejere, Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen, bliver dermed frigjort til andre vigtige opgaver i NemByg A/S. 

 

Se vedhæftede pressemeddelelse.