Ved Sygehus Lillebælt i Kolding opfører NemByg A/S en ny forsyningsbygning. Den nye bygning er på 150 m² og med tilhørende kølegård på 60 m². I den nye forsyningsbygning skal der være transformere og generatorer som forsyner sygehuset. 

Arbejdet udføres i en hovedentreprise. 

Entreprisen består af miljøsanering, nedbrydning af eksisterende lysninger, røgudluftninger og demontering af eksisterende rytterlys. Nye rytterlys skal monteres og der skal laves nye lysninger, malerarbejde og nye røgudluftninger. I alt bliver der udskiftet godt og vel 200 meter rytterlys.

For første gang i NemBygs historie, har vi bevæget os på ukendt grund på den lille ferie ø, Samsø. Det er en spændende opgave for Samsø Efterskole som har fået NemByg til at se i den retning. Projektet bliver udført med primært lokale håndværkere indenfor jordentreprisen, el-entreprisen, murer- og VVS entreprisen. NemByg har på opgaven egenproduktion indenfor tømrer, i gang på projektet.

Den nye elevbygning skal erstatte den nuværende pavillon som har dannet rammerne om elevbygningen i mere end 15 år. På skolen ser de frem til at få den nye moderne bygning færdig, så de kan optimerer på forholdene for eleverne på Samsø Efterskolen. 

Efterskolen er kendt for sit store aktivitetsniveau til lands, til vands og i luften. 

Samsøposten var forbi til første spadestik. Billedet er vedhæftede. 

I en hovedentreprise opfører NemByg A/S 25 familieboliger i Søparken i Ansager. Boligerne opføres for Alfabo og er en del af en samlet plan om byudviklingen af Ansager by. 

Boligerne opføre i et moderne nordisk design med åbne planløsninger. Søparken, med boligerne og søen, samt et gennemgående stisystem sikre at området får et udtryk a la "kolonihave". 

Det gennemgående stisystem skal sikre gode fædsels mulighederne før børnene i området, når de skal til og fra skole. 

Læs mere om projektet her

Esbjerg-områdets førende entreprenørvirksomhed, NemByg A/S, bygger videre på de senere års solide økonomiske resultater og leverede i 2019 et overskud før skat på 13,4 millioner kroner mod 11,6 millioner kroner året før. Selskabets egenkapital er ved regnskabsårets slutning 31,2 millioner kroner, og soliditetsgraden er på 61 procent i forhold til 37 procent i 2018.

 

Entreprenørvirksomheden, der på mange måder bygger videre på de kompetencer MT Højgaard efterlod, da man forlod det sydvestjyske område, fik for et par år siden styrket sit finansielle fundament, da Esbjerg Brygge Invest A/S overtog 49 procent af aktierne i selskabet.

 

Esbjerg Brygge Invest ejes af en kreds af jyske erhvervsfolk, herunder lokale erhvervsfolk som Henning G. Kruse, kendt fra Esbjerg Oilfield Services og Esvagt A/S, fiskeskipper Arne Hounisen og Peter Kirk Larsen, Esbjerg, direktør og partner i advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius.

 

 

Vil skærpe profilen

Foruden biografprojektet har de store sager i 2019 været byggerier for Skattestyrelsen i Middelfart, Sct. Michaels Skole i Kolding og Energien i Skads-Andrup. Derudover udføres i stigende omfang service med ansvar for at holde virksomheders bygningsmasse i form. NemByg beskæftiger cirka 80 egne medarbejdere og et stort antal hos underleverandører.

 

- Vi ser ind i et 2020, hvor hovedparten af vores omsætning er dækket ind af igangværende og nye projekter. I de kommende år ønsker vi at skærpe profilen, så vi efter et par år præget af konsolidering atter kan præstere vækst, siger Karsten Larsen.

 

NemByg A/S med hovedkontor i Tjæreborg ejes foruden Esbjerg Brygge Invest af Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen.

 

læs hele artiklen her

Det tidligere Udby Behandlings hjem, har siden 1968 huset borgere, som har haft brug for forskellige typer af behandlinger. I fremtiden skal stedet danne rammerne for et døgnbehandlingscenter for børn og unge fra ind-skolingsalderen og op til niende klasse. Primært teenager med forskellige psykiske diagnose får muligheden for at bo i de nyrenoverede rammer. Det nye center skal give mulighed for niveauopdelt undervisning, med hen-syntagende til børnenes individuelle behov. 

Børne-Ungehusene skal rumme 24 døgnbehandlingspladser og være arbejdsplads for op mod 100 medarbejde-re, administrationspersonale såvel som lærer og pædagoger. 

Den primær del af renoveringen sker der hvor børnene skal bo. Der skal blandt andet laves nye toilet- og bade-faciliteter. Bygningerne kommer til at fremstå som tidssvarende i forhold til botilbuddets brugere. 

Bygningerne bliver opdateret til nutidig standard, ved blandt andet at åbne flere rum op, så der skabes mere lys og luft. Der kommer nye gulve, nye døre og med nye opdaterede materialer på vægge og loft, skabes der langt bedre akustisk forhold, hvilket er et særdeles vigtigt element i relation til børnenes trivsel og velvære. Dertil installeres nyt ventilationsanlæg, for at tilgodese beboere og personale med et bedre indeklima.

 

Vi har i NemByg arbejdet målrettet med vores lærlinge og styrkelsen af sammenholdet i lærlinge gruppen. Derfor har vi i løbet af 2019 samlet alle vores lærlinge til flere forskellige arrangementer, som har indeholdt lige dele af socialt sammenvær og samtidig har haft fokus på læring, i forhold til de materialer, værktøj og sikkerhedsudstyr, som vores lærlinge anvender i deres dagligdag. 

”Tanken bag oprettelsen af gruppen, var fra starten at vi skulle styrke sammenholdet og give vores lærlinge en følelse af at de var en del af en virksomhed som gerne vil dem, og at de er værdifulde for vores organisation” siger Karsten Larsen

Oliver Kaasing, der er sidste års lærling i NemByg, siger om det målrettede arbejde med gruppen ”Det har været nogle fede oplevelser, vi har set meget og lært meget. Vores sammenhold er klart blevet styrket på det sociale plan. Det er fedt at mødes med de andre uden for arbejde, så kender vi hinanden bedre når vi mødes på arbejde ” 

Årets sidste arrangement bød på race med fjernstyret biler og efterfølgende spisning på den lokale Homerun- sportsbar, på Posthuset i Esbjerg. 

 

NemByg A/S har i de seneste fem år befundet sig i kraftig vækst og styrker nu fundamentet ved at invitere Esbjerg Brygge Invest A/S inden for som medejer med 49 procent af aktierne i virksomheden. De to hidtidige ejere, Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen, vil ligeligt eje de øvrige aktier og fortsætter begge i deres nuværende stillinger i virksomheden.

Jørgen Mathiasen overtog i 2006 sin fars tømrerfirma ved et generationsskifte, og Jesper Holm Nielsen kom til som projektchef og medejer 1. januar 2013 efter mange års ansættelse  i MT Højgaard. Siden er byggevirksomheden vokset fra 12 til nu 90 medarbejdere. 

- Vi har trods udsving i konjunkturerne og betydelig vækst formået at have en god indtjening. Nu styrker vi grundlaget for fortsat vækst og står bedre rustet, hvis vi løber ind i mere ustabile perioder, ved at tage en ekstern investor ind i virksomheden. I Esbjerg Brygge Invest har vi fundet en partner, der både økonomisk og værdimæssigt er solidt funderet, og som med sin bredt sammensatte ejerkreds af erfarne jyske erhvervsfolk vil øge vores kontaktflade yderligere, siger Jesper Holm Nielsen.

Veldrevet og dygtigt ledet

NemByg A/S er den sjette investering for Esbjerg Brygge Invest A/S siden etableringen for godt et år siden. Investeringsstrategien er ikke målrettet enkelte brancher, men baserer sig på, at der er god kemi med ledelsen, og at der et klart forretningsgrundlag med fortsatte udviklingsmuligheder.

- Vi investerer i veldrevne virksomheder og dygtige mennesker, og NemByg opfylder begge kriterier. Ledelsen har meget fokus på at holde de faste omkostninger nede, hvilket gør det nemmere at skalere virksomheden i gode tider og modsat gribe ind, hvis konjunkturerne vender. Vi ønsker at være med til at videreudvikle virksomheden, så det bliver muligt at påtage sig endnu større projekter og bane vejen for vedvarende lønsom vækst, siger direktør Kent Ernst Hansen, Esbjerg Brygge Invest A/S.

Styring i vanskelig branche

Kent Ernst Hansen fremhæver NemBygs ledelse for evnen til at styre projekter med sikker hånd og hele tiden være i kontrol i en vanskelig branche. De to hidtidige ejere styrkede 1. august ledelsen ved at hente en erfaren mand fra byggebranchen, Karsten Larsen, ind som administrerende direktør.       

Medejerskabet af NemByg A/S er den hidtil største enkeltinvestering i Esbjerg Brygge Invest A/S, og investeringsselskabet kommer til at beklæde to pladser i den nye, professionelle bestyrelse. Kent Ernst Hansen indtræder straks, og endnu et medlem udpeges snarest.

NemByg A/S udfører frem til april 2019 Biografcenter Esbjerg ved BROEN Shopping, en totalentreprise til ca. 100 mio. kr. Målet er at indgå i lignende og endnu større projekter i fremtiden.

Ordrebeholdningen rækker langt ind i 2019 og er på et tilfredsstillende højt niveau.

 

Yderligere informationer:

Projektchef og medejer af NemByg A/S Jesper Holm Nielsen, mobil 22 49 60 35

Projektchef og medejer af NemByg A/S Jørgen Mathiasen, mobil 22 49 60 30

Direktør i Esbjerg Brygge Invest A/S Kent Ernst Hansen, mobil 27 10 34 39

 

Fakta om Esbjerg Brygge Invest A/S

Stiftet i efteråret 2017 af en kreds af jyske erhvervsfolk, der bl.a. omfatter : Henning G. Kruse (Esbjerg Oilfield Services A/S og Esvagt A/S), Claus Tygesen, Tønder (Tygesen Company, Tønder), Poul Sand, Herning (Poul Sand A/S), Lars G. Pedersen, Ikast (Danspin A/S og Kvist Møbler A/S), Niels Arne Hounisen, Esbjerg (fiskeskipper) og Peter Kirk Larsen, Esbjerg (direktør og partner i Kirk Larsen & Ascanius). Ejerandelene i virksomheder kan variere, og investeringerne er som udgangspunkt langsigtede, for eksempel ved salg, generationsskifte eller turnaround. 

 

Så kom kontrakten i hus. NemByg A/S udføre til- og ombygningen på Sct. Michael Skole i Kolding. Skolen er en katolsk privatskole som rummer 543 elever. På den eksisterende bygning etableres der ny 1. sal, med nyt elevartortårn og ny administartions afdeling. Herudover udføres der renovering af eksistrende klasselokaler, og skolens nuværende legeområde renoveres. Det samlede byggeareal er ca. 2000 m2 hvoraf de 1300 m2 er renovering og 700 m2 nybygning. 

Byggeperioden er fra juli 2018 frem til juni 2019.